Jedna poradna se věnuje okruhu nezaměstnanosti a sociálních dávek. Jejím cílem je usnadnění orientace v náročném prostředí pouček, práv, nároků a výkladů. Druhá poradna se zabývá novým občanským zákoníkem, u jehož tvorby stál i táborský právník František Korbel. Zákoník zahrnuje všechny oblasti běžného života, od narození člověka až po jeho smrt.Své dotazy do poraden zasílejte na adresu: redakce.taborsky@denik.cz nebo reporter.taborsky@denik.cz. Do předmětu napište heslo PORADNA.

Ptejte se úřadu práce

Dotaz: Moje známá má dvě děti (6 a 3 roky) a je na tom opravdu špatně. Výše rodičovské je 3800 korun, příspěvek na děti je 1000 korun, celkem tedy 4800 korun. Nemá ani kde bydlet a děti obstarává její babička. Můžete prosím poradit, na co má nárok na sociálním úřadě? Zdali jí někdo může pomoci?

Odpověď: Obecně je vždy nejlepší, když ve věci dávek a nároků nejednají příbuzní či známí, ale dotyčný osobně přímo na relevantním úřadu.

Máme bohužel častou zkušenost s tím, že takto podané informace jsou nepřesné, účelově zkreslené atp.

V popsané situaci by přicházel zřejmě v úvahu příspěvek na bydlení, pokud by si paní nějaké bydlení pořídila. Jestliže bydlí u babičky (maminky) musí případně o tuto dávku žádat ona, je-li byt její a jsou-li příjmy rodiny nedostatečné.

Ve špatné sociální situaci by mohly připadat v úvahu i dávky hmotné nouze. V tomto případě je ale nutné navštívit úřad práce a konkrétní situaci probrat s dávkovými specialistkami. Osobní návštěva úřadu je sama o sobě vždy tím nejlepším výrazem snahy konkrétního jedince svou sociální situaci řešit.

Poradna Františka Korbela

Dotaz: Nový občanský zákoník více chrání bydlení rodiny, v čem to spočívá?

Odpověď: V zájmu bydlení rodiny s nezletilými dětmi upřednostňuje nový občanský zákoník právo užívací nad právo vlastnické. Projevuje se to ve dvou oblastech – v ochraně bydlení a v ochraně obvyklého vybavení domácnosti.

Byt i vybavení domácnosti může být jak ve vlastnictví jednoho, nebo druhého manžela, tak i v podílovém spoluvlastnictví, nebo ve společném jmění manželů. Ať je to s právem vlastnickým jakkoliv, zákoník chrání právo užívací.

Pokud by byl vlastníkem obvyklého vybavení domácnosti jen jeden z manželů, který by se rozhodl opustit společnou domácnost, nebude si moci své vybavení jen tak odnést nebo prodat. K nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, potřebuje manžel souhlas druhého manžela. Obvyklým vybavením domácnosti jsou věci, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny (pračka, lednička, televize, apod.)

Právo bydlení

Pokud by byl vlastníkem bytu, kde manželé žijí, jen jeden z nich, vznikne v něm druhému uzavřením manželství právo bydlení. Je-li tento byt k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se manžel, který je jeho vlastníkem, zdržet všeho, co může bydlení ohrozit. Za trvání manželství nemůže svůj byt prodat ani pronajmout, pokud nezajistí rodině odpovídající bydlení.

Ochrana bydlení rodiny v bytě ve vlastnictví jednoho z manželů trvá i po zániku manželství. Pečuje-li pozůstalý nebo rozvedený manžel, který není vlastníkem bytu, o nezletilé dítě, může soud zřídit v jeho prospěch právo bydlení v bytě za běžné nájemné až do doby, než budou jeho děti schopny se samy živit.