Redakce Táborského deníku obdržela informaci o nečekaných platbách při návštěvě Děkanského kostelu Proměnění Páně na hoře Tábor, tedy kostelu na Žižkově náměstí. Redaktoři se zeptali za vás, jak dnešní svatostánky plní svou funkci a zda můžete očekávat ony náhlé platby.

Podvodníci v kostelech

„Jsem knězem dvacet pět let a nikdy jsem se s nečekanými platbami nesetkal. Pravdou ale je, že se poměrně často setkáváme s různými podvodníky, kteří se vydávají za členy církve. Náš kostel žije pouze z darů a dobrovolných příspěvků. Také mše svatá, svatby nebo křesty jsou založeny pouze na dobrovolných darech,“ vysvětlil kněz děkanského kostela postaveném počátkem 16. století v pozdně gotickém stylu na Žižkově náměstí v Táboře Václav Hes.
Také veřejnost souhlasí s dobrovolností příspěvků a těžce by nesla zpoplatnění například osobních zpovědí. „Co se týče vyžádaných obřadů na přání, považuje poplatky za oprávněné. Naopak při běžné návštěvě kostela, jako duchovní potřeby, by poplatky určitě neočekával a chápe je jako službu veřejnosti,“ konstatoval Ondřej Táborský.

Podle synodního řádu

Povinné finanční příspěvky nemají ani Starokatolíci.
„Podle synodního řádu, což je taková naše ústava, vyplývá, že vše je zdarma,“ uvedl farář Alois Sassmann. A dále vysvětluje. „Samozřejmě pokud chtějí lidé přispět na církev, tak to vezmeme, udělá se to jako příjem farnosti. Je to ale absolutně dobrovolné, žádné taxy nejsou. Máme dobrovolný členský příspěvek od členů starších patnácti let, ten je tři sta šedesát pět korun za rok. Je to vlastně koruna denně. Pokud dá někdo víc, může, Dokud nějakým způsobem stát církvím pomáhá, tak se to přežít dá, ale pokud by státní pomoc přestala, tak by to bylo zlé.“
Povinné placení poplatků nemá ani Církev československá husitská. Sněm církve sice doporučuje platit příspěvek minimálně jednu korunu denně, ale jak zdůraznila farářka výše uvedené církve Eva Červená, je to dobrovolná záležitost. „Veškeré poplatky jsou na dobrovolné bázi a záleží na individuálním vztahu člena k církvi. Týká se to tedy i poplatků za církevní obřady, svatby, křtiny, pohřby a podobně,“ dodala.