„Město Tábor v letošním roce již nebude poplatníkům rozesílat složenky, na které byli léta zvyklí," upozorňuje mluvčí radnice Luboš Dvořák a připojuje návod, jak zaplatit: „Ti, kteří pro úhradu poplatku využijí bezhotovostní platbu, zašlou příslušnou částku na bankovní účet č. 8010-701427349/0800 označenou variabilní symbolem, který byl každému držiteli psa v minulosti přidělen. Správnost variabilního symbolu je možné ověřit na stránkách www.taborcz.eu v sekci Chci se dozvědět / Finance / Najdi VS – poplatek pes."

Tábor pořídil na městský úřad poplatkový automat. Podívali jsme se, jak funguje v praxi.
V Táboře funguje poplatkový automat. Zvládne stovky různých plateb

Nabízí se ale i řada jiných způsobů platby. „Hotově či platební kartou na pokladnách městského úřadu, poplatek lze uhradit nově i prostřednictvím platebního terminálu umístěného v 1. patře budovy Tabačky (Husovo náměstí 2938). Zde je nutné znát variabilní symbol platby. Další možností je bezhotovostní platba po přihlášení do aplikace Portál občana pod odkazem https://obcan.mutabor.cz (pro držitele identity občana či bankovní identity)," upřesňuje Luboš Dvořák.

Poplatek ze psů je splatný do 31. března 2024. Více o místním poplatku ze psů lze zjistit na webových stránkách města, zeptat se dá také na oddělení místních poplatků Odboru financí, který sídlí v budově na Žižkově náměstí čp. 11 (stejně jako městská policie) nebo na tel. číslech 381 486 270, 381 486 271, 381 486 272. Podrobné zprávy si lze vyžádat také elektronicky, pokud odešlete svůj e-mailový kontakt na martina.hodkova@mutabor.cz.

Kolik se v Táboře platí

Rodinný dům: 500 Kč první pes, 1500 každý další pes
Rodinný dům, senior: 100 Kč první pes, 300 každý další pes
Jiný objekt: 1000 Kč první pes, 1500 každý další pes
Jiný objekt, senior: 200 Kč první pes, 300 každý další pes