Podle jednatele BYTESu Ondřeje Semeráka musí dodavatel tepla reagovat na růst cen takřka všech vstupních nákladů. „Společnost BYTES Tábor s.r.o. byla při stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2024 nucena částečně uplatnit zvýšené náklady a navýšit předběžnou cenu tepelné energie pro příští rok na úrovni S1 (na patu objektu) o 61,15 Kč bez DPH a na úrovni S2 (na radiátor, tedy pro většinu odběratelů) o 68,13 Kč bez DPH na 1 GJ. Jedná se tak o cirka desetiprocentní nárůst oproti roku 2023. Další dvě procenta připadají na vyšší DPH schválené vládou a poslanci," vypočítává.

Ilustrační foto.
Teplo v Táboře příští rok podraží o více než deset procent

I přesto se podle něj BYTES snaží plně nepřenášet zdražování cen vstupů na své odběratele. Podle monitoringu zatím zveřejněných cen jiných dodavatelů tepla pro rok 2024 je předpoklad, že cena tepla v Táboře bude patřit i po tomto navýšení k těm nižším.

Předběžné ceny tepla u společnosti Bytes Tábor pro rok 2024 (cena za 1 GJ, v Kč):
S1 (předávací stanice v majetku odběratele, dodávka na patu objektu) - 673,88 Kč za GJ bez daně - 754,75 Kč za GJ s DPH
S2 (předávací stanice v majetku dodavatele, dodávka na radiátor) - 755,41 Kč za GJ bez daně - 846,06 Kč za GJ s DPH

Zdraží poplatky za odpad

V roce 2023 Táborští zaplatili za svoz odpadu 696 korun na osobu, v roce 2024 už to bude 960 korun (rozdíl 264 Kč). Naposledy město poplatky zvyšovalo v roce 2020 z 550 korun (o 146 Kč). 

Na kus řeči s radnicí v táborské knihovně se debatovalo i o obecním systému odpadového hospodářství v Táboře.
Svoz odpadu v Táboře by mohl stát i dvojnásobek. Třídění se vyplatí

Skutečné náklady na občana jsou ale podle místostarosty Radoslava Kacerovského asi 1500 korun a v roce 2024 se opět zvýší.„Náklady města z hlediska komunální politiky a zpracování odpadů stále rostou, zvyšuje se inflace a také dojde ke změně DPH u svozu odpadu z 15 na 21 procent. Zákon nám umožňuje poplatek navýšit až na 1200 korun na občana, přesto jsme zvolili méně dramatickou variantu. To zdražení není příjemné, ale není tak hrozné, je to 22 korun na měsíc,“ vypočítal již dříve.

Voda reaguje na vyšší DPH

Dobrou zprávu pro domácnosti oznámilo vedení Vodárenské společnosti Táborsko. Ceny vodného a stočného se pro aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí pro příští rok nemění. Bohužel se ale zvedá sazba daně, která bude mít za příčinu lehké zdražení.

Jak uvedl ředitel VST Lubor Tomanec, ceny bez DPH za vodné a stočné pro rok 2024 skutečně zůstávají na letošní úrovni. „V době, kdy jsme povinni cenu zveřejnit, měsíc před nabytím platnosti, ještě nebyl podepsán daňový balíček prezidentem. Teď je tomu již tak, že se od 1. ledna 2024 cena s DPH mění, neboť DPH vzroste z deseti na dvanáct procent,“ upřesnil.

Cena vodného a stočné pro rok 2024.Cena vodného a stočné pro rok 2024.Zdroj: VST

Pevná složka ceny pro stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): 6,45 Kč/m3. Cena pro stočné z jiných zdrojů celkem: 52,20 Kč/m3.

Ceny jsou dle Tomance platné od 1. ledna do 31. prosince 2024. „Efektivní přínosy nové koncesní smlouvy a dobrá kondice vodohospodářského majetku se dlouhodobě projevují ve stagnaci ceny s výjimkou loňského roku, kdy se výrazným způsobem projevila vysoká inflace a nárůst cen energií,“ dodal ředitel VST s tím, že při zachování ceny vzroste navíc nájemné ze 120,6 na 131,6 milionu korun, což se pozitivně projeví v investičním programu společnosti.