Žáci společně s učiteli si hned zkraje projektového vyučování na téma „Pomóóóc“ vyzkoušeli cvičný poplach. Během několika minut byla šklola prázdná. Záchranáři, kteří je přišli poučit o bezpečnosti při sportu i jiných činností, hodnotili evakuaci kladně. Fiktivní požár tentokrát všichni přežili bez úrazů, přestože o vyhlášení poplachu předem nevěděli a nebyli na něj tudíž připraveni. Záchranáři včera postupně navštívili všechny třídy prvního i druhého stupně, kde s dětmi zkoušeli různé modelové situace při záchraně lidského života jako například utonutí, úraz na horách nebo autonehoda. To, že vyučování bylo pro žáky zajímavé, bylo vidět na soustředěných tvářích účastníků i ochota vyzkoušet si jednotlivé postupy při poskytování první pomoci. Děti si hrály jak na záchranáře, tak i na ty, jenž pomoc potřebují. Figurovaly tak v rolích obětí různých úrazů od zlomeniny po bezvědomí.