Letošní novinkou táborského městského úřadu je vedle tradiční platby v hotovosti možnost odeslat požadovanou sumu platební kartou, a to na pokladnách města či bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo 271993403/0300 s uvedením variabilního symbolu, který byl každé osobě v minulosti přidělen.

Správnost variabilního symbolu je možné ověřit na webu odkaz zde.

Radnice v souvislosti s tím, že se konečný termín k uhrazení poplatků blíží, zveřejnila na svém facebookovém profilu místa, kde je možné poplatky uhradit a také další informace.

Pokladny města najdete na adresách:

Žižkovo nám. 3 (vedle kostela)

Žižkovo nám. 11 (stejně jako městská policie)

Husovo nám. 2938 (Tabačka)

Ilustrační foto, poplatky za psa.
Platit poplatky bez složenek zvládne každý. Tábor zkouší zavést novinku

I když sazba poplatku za osobu je stanovena na zmíněných 960 korun, existují v Táboře různé úlevy. Děti do tří let jsou osvobozené a senioři starší 80 let mají padesátiprocentní úlevu od poplatku. Ti, kteří oslaví 80. narozeniny v průběhu letošního roku, pak zaplatí poplatek v poměrné výši. Obdobný výpočet je u dětí, když dovrší hranici tří let.

Také poplatníci, kteří řádně studují a zároveň bydlí ve městech vzdálených více než 50 km od Tábora, zaplatí poplatek ve výši 480 korun a poplatníci, kterým nemůže být vyvážen odpad pro překážku na straně firmy zajišťující svoz odpadu, rovněž ve výši 480 korun.

Ilustrační foto, poplatky za psa.
Platit poplatky bez složenek zvládne každý. Tábor zkouší zavést novinku

Požadované informace ke konkrétním platbám lze získat na oddělení místních poplatků odboru financí, který sídlí v budově na Žižkově náměstí čp. 11, na telefonních číslech 381 486 270, 381 486 271, 381 486 272. Ti, kteří chtějí získávat podrobné informace k platbě prostřednictvím elektronických zpráv (e-mailu), mohou směřovat dotazy elektronicky na email: martina.hodkova@mutabor.cz.