Deště znovu vrací na scénu pomoc vojáků v zaplaveném Zářečí. Zatímco na jiných místech republiky lidem s úklidem pomáhali, v Bechyni uklidili silnici.

Jihočeský krizový štáb upozornil starostu Jaroslava Matějku, že vojáci nesmí pomáhat v soukromých domech, což se pochopitelně lidem nelíbilo. Mluvčí Generálního štábu armády Jana Růžičková pak Táborskému deníku sdělila, že takové nařízení vůbec neexistuje.
Zjišťovali jsme, jak je možné, že například Ústecký kraj vojáky využil i na pomoc občanům a Bechyně dostala nařízení, aby je před jejich prahy zastavila.

„Občanům pomáháme přednostně, vždyť právě pro ně tady jsme. Vojáci nesmějí pomáhat v soukromých právnických objektech, tedy ve firmách, ale u fyzických osob ano," naznačil praxi ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem Rostislav Domorák.
A Jihočeši dodávají. „Nikdy nikdo neřekl, že vojáci nesmí do soukromých objektů. Mohou pomáhat v domech, dojde-li k ohrožení života, zdraví či životního prostředí," míní Vladimír Medvedz z krizového štábu a upřesnil: „Mohou pomoci při nakládání suti z poničených budov, při stavění a rozebírání protipovodňových hrází či plnění pytlů pískem. Když to povím nadneseně, nejsou od toho, aby po domech pobíhali 
s koštětem," podotkl.

Pohledy se rozcházejí, jeden zřejmě méně hleděl na slovíčka a paragrafy.

Do Bechyně zavítali vojáci tedy pouze "na otočku".

„Bylo mi sděleno od krizového štábu, že vojáci nesmí být využiti na úklid budov. Šel jsem tedy za jejich velitelem, jestli mohou v domech pomoci. Nešlo to," popisuje starosta Jaroslav Matějka.

Armádu lze při řešení krizové situace dle platných právních předpisů prvotně využít na záchranné a likvidační práce, které v konkrétní podobě mohou představovat odklízení naplavenin z koryta řek a potoků, z komunikací, z jiného obecního majetku. Podstatné vždy je, aby při činnosti příslušníků armády byl dodržen zákon, který toto použití upravuje.

„Konkrétní podobu činnosti armády vycházející ze zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR vždy upřesňuje velitel jednotky ve spolupráci se starostou obce, nebo jiným pověřeným funkcionářem vedení obce. Je velmi těžké najít hranici, kde se jedná o likvidační práce ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému a kde ta činnost již je nad jeho rámec," konstatoval Vladimír Medvedz z krajského oddělení krizového řízení.

To tedy znamená, že pokud se v domě v důsledku vzniklé mimořádné události nebo krizové situace vytvoří sutiny, které mohou narušit statiku domu, nebo přímo ohrožují životy či zdraví obyvatel domu, vojáci mohou likvidační a záchranné práce provádět.
Když však po opadnutí velké vody zůstane v domě bahno, s jeho odklízením pomáhají zejména dobrovolnické organizace, jako je ADRA, skauti či dobrovolní hasiči.