Pro kritiku postoje Tábora vůči krajské stavbě spojnice Slapy – Tesco, použila zastupitelka za ODS Hana Randová i osobní vztah starosty Jiřího Fišera (T2020) vůči hejtmanu Jiřímu Zimolovi a potažmo k ČSSD. Podle ní je na bodě mrazu, proto kraj „žongluje s plánovanou a slibovanou přeložkou."

„Podíváme-li se do Bílé knihy kraje, zjistíme, že přeložka je ve skupině se střední prioritou na pátém místě. To znamená, že realizace přichází v úvahu v horizontu sedmi až 15 let. A vzhledem k pátému místu spíše v horní hranici," zdůvodňuje své znepokojení Hana Randová, která si klade i otázku, jak táborští krajští zastupitelé za stavbu, která Táboru odlehčí od těžké dopravy, lobbují. V kraji zasedají Olga Bastlová (ČSSD), Václav Ebert (KSČM) a za Jihočechy 2012 Jiří Fišer, který je navíc členem dopravního výboru.
„Minulé volební období jsem byl v opozici, takže to se těžko něco dělalo a teď je to taky těžký, protože kraj upřednostňuje jiné stavby. Navíc kluby spolu nemluví a jednotlivec těžko něco zmůže. Je to politikum, což Táboru nepomáhá," vyjádřil se Ebert.

Vedoucí krajského odboru dopravy Jiří Klása ale dává Táboru naději. „Páté místo neznamená realizaci v horní sazbě, stavba může přeskočit akce před sebou, protože záleží na její připravenosti."
A kraj už směřuje k územnímu rozhodnutí a postupně i stavebnímu povolení. Start stavby by mohl nastat v roce 2016, kdy by měl být hotový obchvat Slap, který si žádá dostavba Temelína. 

Silnice kolem Slap si zafinancuje ČEZ, který ale odmítl zaplatit celou přeložku až ke kruhové křižovatce u Tesca. Temelín avizuje, že pro dostavbu svých bloků tuto spojnici nepotřebuje. Ušetřit zvýšeného provozu ale musí obyvatele Slap, kam se bude jezdit do kamenolomu.
„Lze předpokládat, že investice ČEZu je v přípravě dál, a proto tato křižovatka bude dřív a my na ni pak navážeme přeložkou kolem Horek až k obchodním domům," dodal ke stavbě za stovky milionů korun Jiří Klása.
Starosta Jiří Fišer poukazuje na současné složení krajské koalice, nicméně věří, že dohodu, kterou má s kolegy z Tábora, udrží.
„Mám dohodu o konzultaci nad studií s Václavem Ebertem i Olgou Bastlovou a jistě budeme společně usilovat o prosazení věci v zájmu Tábora, ale i celého kraje," napsal ve svém vyjádření pro Táborský deník. 

Přeložka je opět odložena

Hana Randová, ODS. O tom, že vedení Jihočeského kraje trvale zanedbává severní část regionu a Táborsko, si již cvrlikají vrabci na střeše. Všimli si toho i někteří regionální novináři například s rozdělováním dotací, kdy v některých letech byly dotace ROP určené pro rozvoj cestovního ruchu cele rozděleny mezi města na jihu kraje a Táborsko ostrouhalo. Mnohem ostudnější ovšem je, jak vedení kraje nyní žongluje s plánovanou a slibovanou přeložkou Slapy – Tesco.

Ta je pro město Tábor velmi důležitá, protože by eliminovala průjezd vozidel od Bechyně a Temelína přes Švehlův most do centra města. A to i v obráceném gardu. Původně se předpokládalo, že se na jejím vybudování bude podílet i jaderná elektrárna. Ta ovšem participaci na stavbě tohoto obchvatu odmítla s tím, že nákladní a další vozidla při dostavbě elektrárny budou jezdit po D3, nikoliv přes Tábor. Věří tomu někdo?

Je nutné podotknout, že kritická dopravní situace, kdy veškerá doprava je vedena centrem města, se patrně při dostavbě Temelína ještě výrazně zhorší. A to hlavně v části Maredova vrchu, Údolní ulice a v Čelkovicích. Tamní obyvatelé si již nyní stěžují na hlučnost a prašnost, a to vůbec netuší, co je v případě další stavby JETE čeká.
Ještě před krajskými volbami uvedl jihočeský hejtman za ČSSD Jiří Zimola na regionálním serveru Tábor dnes toto ujištění:

„Na základě Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje zpracované v roce 2010 byla přeložka silnice II/137 v úseku Horky(Slapy) – křižovatka s I/3(Tesco) zařazena mezi stavby s tzv. střední prioritou s předpokládanou dobou realizace v horizontu 7 – 15 let. Jelikož samospráva města Tábor jednoznačně deklarovala požadavek na upřednostnění této akce před plánovanou přeložkou silnice II/137 v úseku Měšice – Čekanice, která měla původně vysokou prioritu, je jižní obchvat Tábora – záměr D 29/7 – v Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy připravován jako stavba s vysokou prioritou… Pokud nenastanou nepředvídané komplikace, mohla by být stavba připravena k realizaci v létech 2014 – 2015."

Podíváme-li se však do „Bílé knihy Jihočeského kraje" v těchto dnech (ta stanovuje program investiční a neinvestiční výstavby Jihočeského kraje na silnicích II. A III. třídy, rovněž stanovuje priority, kdy se investiční akce bude připravovat a kdy se bude realizovat), pak zjistíme, že hejtmanova slova byla zřejmě jen laciným předvolebním tahákem pro obyvatele Táborska.
Přeložka Slapy - most přes Lužnici – Tesco je v současné době ve skupině se střední prioritou na pátém místě. To znamená, že realizace v této skupině přichází v úvahu řádově v horizontu 7 – 15 let. A vzhledem k pátému místu spíše v horní hranici střednědobého horizontu.

Položme si tedy otázku, jak lobují za zájmy našeho města v této oblasti táborští krajští zastupitelé Olga Bastlová (ČSSD), Václav Ebert (KSČM) a další, ale především starosta Jiří Fišer (Tábor 2020). Jiří Fišer je totiž zároveň členem dopravního výboru krajského zastupitelstva, takže by leccos mohl ovlivnit. Mohl, kdyby…
Fišerova pozice, autorita a možnost cokoliv na kraji ovlivnit, je zřejmě minimální. Jedním z důvodů je i to, že jeho mateřské hnutí Tábor 2020 nemá oporu podobnou strukturám velkých parlamentních stran. Podstatné ovšem je, že jeho vztahy přímo s hejtmanem Zimolou a obecně sociální demokracií jsou na bodu mrazu. Což zavinily zřejmě Fišerovy poměrně nevybíravé útoky po krajských volbách na Zimolu a současnou koaliční „vládu kraje" v celostátním i regionálním tisku.

Mimochodem, Zimola se ve svých dvou volebních obdobách přiblížil Táboru jen jednou, a to na oslavách na Kozím hrádku. Je normální, že hejtman odmítá navštívit druhé největší město v kraji? Fišer sám v tisku přiznal, že na kraji nemá dobrou pozici. Pro Tábor je prý schopný zařídit cokoliv jen díky vstřícnosti některých krajských úředníků. A to je trochu málo.

Fišerovy kontroverzní politické aktivity v hnutí Tábor 2020, a v poslední době i mezi Jihočechy 2012, tak nesou své ovoce. Vybudování obchvatu Slapy – Tesco se odložilo na více méně neurčito, o rovnoměrném rozdělení dotací v kraji si může Táborsko nechat jen zdát, v krajském zastupitelstvu může náš starosta prosazovat cokoliv, ale podporu nezíská. Jaký je tedy přínos starosty Jiřího Fišera pro obyvatele města, mohou před koncem jeho čtyřletého působení na radnici posoudit sami. A vyjádřit svůj názor příští rok v komunálních volbách.
Hana Randová

Jde o to, aby si kraj variantu osvojil 

Jiří Fišer, Tábor 2012Ponechám stranou osobně zabarvené ataky a uvedu několik skutečností. Velmi krátce po svém nástupu na radnici jsem jednal na Krajském úřadu s tehdejším prvním náměstkem Martinem Kubou (ODS) o tom, zda jižní obchvat Tábora je a bude prvořadou prioritou kraje. Bylo mi řečeno, že akce má prioritu střední a na tom pan náměstek nic nezměnil. Nic mu nevyčítám, jen paní Randová by měla směřovat svoje útoky i do svých stranických řad.

Nicméně následně jsem pokračoval v jednání s nástupcem MUDr. Kuby náměstkem ing Králem a společně s projektantem jsme dospěli k dokončení projektové dokumentace pro územní řízení – v režii krajského úřadu. Dokumentace se nyní projednává a bude se v ní dále pokračovat pro vydání stavebního povolení.

Po zvolení krajským zastupitelem jsem si vyžádal studii, jejíž základní rámec tvoří záměr dostavby jaderné elektrárny Temelín a jeho dopady na dopravní síť. Studie srovnává několik variant a v závěru je doporučena ta nejvhodnější, která byla též odsouhlasena v jednání se zástupci objednatele (krajského úřadu). Konstatuje se, že nejvýhodnější je varianta:  I/39, kdy vedení silnice I. třídy ve řešeném území bude vyznačeno v trase stávající silnice II/105 v úseku Č. Budějovice – Týn n. Vlt. a silnice II/137 v úseku Týn n. Vlt. – Tábor. Tedy včetně úseku Slapy – přemostění Lužnice – kruhová křižovatka u Tesca – napojení na D3. To je současný stav.

Teď jde o to, aby vedení kraje si tuto „vítěznou" variantu osvojilo a dále podle ní postupovalo při realizaci krajských dopravních priorit. Krajská koalice je taková jaká je, nicméně věřím, že do takto praktických a technických věcí nebude politická ideologie nadměrně vstupovat. To očekávám i při projednání záležitost v dopravním výboru. Dále mám dohodu o konzultaci nad studií s našimi táborskými krajskými zastupiteli, tedy Václavem Ebertem (KSČM) i Olgou Bastlovou (ČSSD) a jistě budeme společně usilovat o prosazení věci v zájmu Tábora, ale i celého kraje, neboť výstupy studie jsou zcela prokazatelně prospěšné i jihočeskému kraji jako celku!

Paní Randová mluví o mých kontroverzních politických aktivitách. Nevím co tím myslí, starám se jak nejlépe umím, říkám, co si myslím a namísto leštění klik stranických sekretariátů normálně jednám s lidmi ve veřejné správě. A příští volby mnou – na rozdíl od jiných – věru emočně nezmítají.
Jiří Fišer