„V oblasti veřejného pořádku jsme řešili 220 přestupků domluvou a uložili jsme 26 blokových pokut v celkové výši 8400 korun. Přesně 35 přestupků bylo předáno k dalšímu projednání přestupkové komisi," uvedl za městskou policii Radoslav Virt.
Podotkl, že strážníky ve městě nejvíce trápí nepovolené skládky různého materiálu. „Určitě se budeme dále zajímat o nesvědomité chovatele psů," slibuje Radoslav Virt.

Také lesní stráž, která monitoruje porušení lesního zákona, měla v loňském roce napilno. Domluvou vyřešila 32 přestupků a dále udělila 78 blokových pokut za téměř 12 600 korun.

Pokuty však rozdávali i za nedodržení pravidel silničního provozu. „V oblasti dopravy jsme zaznamenali 1435 přestupků řešených domluvou a dále 254 uložených blokových pokut v celkové výši 51 300 korun," upřesnil Radoslav Virt s tím, že v loňském roce se nepolepšili ani cyklisté. Způsobili přes tisícovku přestupků.

„Ze skladby trestných činů šetřených orgány oddělení vyplývá, že nelze veškerý nápad trestné činnosti ovlivnit běžnou obchůzkovou činností," konstatoval zástupce vedoucího oddělení veselské policie Luboš Martinů.
Připomněl, že minulý rok došlo přímo ve městě ke spáchání trestného činu vraždy, který policisté ale zanedlouho objasnili. Celkově obvodní oddělení zpracovalo 126 trestných činů, z nichž objasnilo 75.
Kromě toho se policistům podařilo vypátrat 14 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání.