"Jihočeští policisté také provedli 5666 kontrol a řešili 70 přestupků, převážně domluvou a vysvětlením nových opatření. Ve většině případů se policisté setkávali s pochopením kontrolovaných osob. V některých složitých případech sami policisté pomáhají občanům najít možnost jak uplatnit konkrétní výjimku, například při cestě za opuštěnou seniorkou s potřebou nákupu a podobně," popsal Jiří Matzner.