, speciální pinzety a nádoby na uložení sebraných injekčních stříkaček v celkové hodnotě asi patnácti tisíc korun. „Ano, nalézáme použité stříkačky, nejvíce za kulturním střediskem Spektrum. Jejich likvidace podléhá zvláštnímu režimu a pracovník musí projít očkováním. To najde další využití například při záplavách. Požádal jsem radu o navýšení rozpočtu a ta mi vyšla vstříc,“ přiblížil velitel strážníků Viktor Vigner.