Tehdy danou nemovitost řezník Jan Dorážka prodal nám již od minula známému Augustinovi Rosovi, též řezníkovi. Podobně jako jeho sousední majetek se čp. 301 též nazývá Augustovský dům. Roku 1600 byl jeho majitelem syn Jeremiáš Augusta.

Teprve z roku 1664 pocházejí zprávy, že vdova po Václavovi Augustovi, Dorota podruhé provdaná za Daniela Rolanda, daný dům za kostelem prodala ševci Jiřímu Kokovcovi s manželkou Juditou. Ten byl v roce 1683 přijat za školního mládence, ovšem již v následujícím roce chtěl do špitálu z důvodu sešlosti věku.

Přibližně v roce 1695 se majitelem tehdy již chátrajícího domu čp. 301 stal švec Šimon Oves. Dle líčení táborského historika Karla Thira se členové rozvětveného rodu Vovsových v mužské i ženské linii podíleli na majetnictví domu čp. 301 do roku 1846, kdy jej vdova po ševci Janovi Říhovi Anna, za svobodna dcera Karla Vovsa, prodala soukeníkovi Antonínovi Lonkovi a jeho manželce Anně rozené Šilhanové.

Později se majitelem domu čp. 301 stala další, nám táborákům opět známá rodina, tentokrát Langova. Soukromý advokát, český poslanec, významný činitel Sokola a vůbec táborského společenského života, atd. JUDr. Hynek Lang s manželkou Veronikou vlastnili příslušnou nemovitost do roku 1916, kdy ji převzal jejich syn JUDr. Svatopluk Lang se svojí ženou Klárou. Ten si jako soudce táborského okresního soudu dům čp. 301 ponechal ve vlastním držení i během dvacátých let a zároveň zde spolu s chotí žili.

V polovině třicátých let sledované prostory nadále zůstávaly ve stejném majetnictví, avšak jejich držitelé, JUDr. Svatopluk Lang s manželkou Klárou, zde již nebydleli. Navíc pan domácí tehdy zastával funkci táborského soudního rady a přednosty soudu.

Ovšem příslušný dům za kostelem v minulém století prosperoval též jiným způsobem. Již v roce 1904 zde byl jako živnostník uveden pekař František Lhota. Později na uvedené řemeslo v čp. 301 navázal Antonín de Angelis s chotí Kateřinou a popularita pekařského podniku pokračovala v podání Františka Angelise a jeho ženy Blaženy. Zajímavostí může být, že dle adresáře bylo dané pekařství někdy uvedeno na Kozím náměstí.

Takže zde máme celkem tři adresy pro jeden dům, jehož poloha na táborském starém městě je opravdu zajímavá. Nechť si každý návštěvník dané lokality vybere dle vlastní vůle. A ještě něco. Při pouti na táborský nový hřbitov by se mohl zastavit u místa věčného odpočinku pánů Hynka a Svatopluka Langa, kteří zde sní spolu s manželkami Veronikou a Klárou. Po vstupu hlavní branou nás během několika minut klidné chůze při pravém okraji hlavní cesty upoutá kamenný reliéf muže v sokolském stejnokroji a s vytesanými jmény. Za nimi se skrývá bohatý život, který by vydal na obsáhlou knihu. I na zdejším místě si však alespoň na chvíli uvědomíme, co tyto osobnosti pro město Tábor i okolní rozsáhlý region učinily.

STANISLAV ZITA