Stavba, která výrazně ovlivní život města, zejména dopravu, započne v pondělí 6. dubna a potrvá do konce října tohoto roku. Podrobnosti přiblížil starosta Štěpán Pavlík. „S dodavateli a správci sítí jsme se připravovanou realizací podrobně několikrát zabývali právě s ohledem na současnou hygienickou situaci. Po pečlivém zvážení všech souvislostí jsme se rozhodli v akci pokračovat,“ uvedl táborský starosta.

Doplnil, že v současné krizové situaci vyplývá i ze stanovisek a nařízení vlády, že pro udržení chodu ekonomiky a minimalizace ekonomických ztrát státu i občanů je při dodržení všech hygienických podmínek a nařízení žádoucí pokračovat v investičních akcích na všech úrovních.

„Pro odložení realizace této akce nevidíme žádné objektivní důvody, vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy či orgánů krizového řízení. Zhotovitel má připraveny jak materiální, tak lidské zdroje pro provedení stavby. V průběhu akce, stejně jako v předchozích etapách, dojde k dílčím odstávkám dodávek pitné vody. Jedná se o odstávky krátkodobé a plánované. Realizace rekonstrukce neohrozí zdraví obyvatel,“ zdůraznil starosta Tábora.

NEBUDE PRŮJEZDNÁ

Stejně jako loni i letos čekají na řidiče objížďky, které se týkají také autobusových linek MHD. Budějovická ulice nebude průjezdná a řidičům nebude k dispozici Havlíčkova ulice. To vysvětlil Pavel Stolař z odboru investic a strukturálních fondů. „Aktuální etapa zahrnuje část od Havlíčkovy ulice včetně křižovatky Budějovická – Havlíčkova do prostoru mezi vjezdy do polikliniky. To především proto, aby vždy jeden vjezd zůstal volný a poliklinika mohla fungovat. Pacienty a klienty polikliniky upozorňujeme, že provoz polikliniky nebude omezen. Příjezd k ní bude umožněn od Křižíkova náměstí,“ upřesnil.

Podrobnostem, kudy vedou objízdné trasy, se věnuje dubnové číslo Novin táborské radnice, a to na čtyřech stranách vydání. Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala a nelze ji ovlivnit, se může stát, že komunální zpravodaj dorazí při roznášce Českou poštou do schránek s několikadenním zpožděním. Informace lidé najdou také na webu města a sociálních sítích.

DALŠÍ POSTUP

V současné době jsou po městě rozmístěny zákazové značky na parkování na komunikacích, kde dojde k úpravám provozu. V průběhu neděle 5. dubna budou připraveny dopravní opatření na dotčených komunikacích a objízdných trasách. V pondělí 6. dubna kolem 4. hodiny ranní firma Janev provede uzavření upravovaného úseku a překlopení dopravy v Táboře podle schválených dopravních opatření tak, aby ranní spoje MHD už fungovaly v novém režimu. V pondělí 6. dubna také začne subdodavatel zhotovitele, společnost Strabag, frézovat asfalt upravovaného úseku.

VÍCE SPOLUINVESTORŮ

Jedná se opět o společnou investici města Tábor, Vodárenské společnosti Táborsko a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Město bude investorem chodníků, zeleně, závlahového systému, části konstrukčních vrstev komunikace a plynovodu. Správcům sítí vymění či opraví své sítě v chodnících. Jedná se o elektrická vedení firmy E.on, sdělovací kabely Cetin, Nej.cz, Inet4 a vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace Technických služeb města Tábora.

Stavbu provede brněnská firma Firesta-Fišer, která zhotovila už předchozí 1. etapu 2. části. Dělníci nebudou pendlovat mezi stavbou a místem bydliště. „Po uvolnění ubytovacích služeb budou mít i subdodavatelé možnost ubytování pracovníků přímo v místě,“ zdůraznil starosta Štěpán Pavlík, který děkuje obyvatelům a návštěvníkům města za pochopení, trpělivost a dodržování dopravního značení.

„Prosíme o bedlivé sledování tohoto značení hlavně v prvních dnech uzavírky, kdy je po zkušenostech s předchozími etapami známo, že je situace nejvíce napjatá, než si řidiči na nové trasy navyknout,“ požádal motoristy starosta.

FINANČNÍ STRÁNKA

Celkové náklady této části rekonstrukce činí 35 132 229 korun včetně DPH, z toho náklady města Tábor 18 581 211 korun, náklady Vodárenské společnosti Táborsko 15 105 917 korun a náklady Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 1 445 101 korun.