VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na pojištěnce se valí výhody

TÁBORSKO - Všeobecná zdravotní pojišťovna rozdělí v příštím roce mezi své klienty zisk 414 milionů korun.

29.11.2007 1
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Až sedmdesát procent těchto peněz vyplatí VZP formou finančních příspěvků. Ty půjdou na očkování proti řadě chorob, fixní zubní rovnátka, ozdravné pobyty či cvičení těhotných žen a matek s malými dětmi. Ještě více se pojišťovna zaměří na prevenci dětských úrazů, nově podpoří odvykání závislosti na tabáku a prevenci nadváhy a obezity.
„Na příští rok jsme připravili nabídku tak, aby si každý vybral. Zavedli jsme nové příspěvky například na odvykání kouření či snižování nadváhy, ale nadále budeme podporovat i ty osvědčené,“ uvedl ředitel pojišťovny Pavel Horák.
Nově si bude moci pojištěnec vybrat, na jaká očkování využije příspěvek v jednotné výši 500 korun. Volit může mezi očkováními proti chřipce, klíšťové encefalitidě, meningokokové meningitidě, hepatitidě, příušnicím, streptokokové pneumonii či karcinomu děložního hrdla. Peníze v některých případech postačí i na pokrytí několika očkování současně. Podmínkou je, aby byl žadatel poslední tři roky pojištěn u VZP.
„Rozhodně to stojí za úvahu, například proti chřipce se nikdy neočkuji, tak bych to mohla zkusit. Je vidět, že opatření pana Ratha nebyla tak zbytečná,“ míní Táboračka Věra Koudelková.
Přesné podmínky rozdělování příspěvků vypracuje pojišťovna do konce roku a pak budou k dispozici na jednotlivých pobočkách.
Některé výhody je však třeba vyčerpat ještě letos. Zájemci například musejí požádat o příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty pro děti od 3 do 14 let, dále na ozdravné individuální pobyty s doprovodem rodinného příslušníka a pobyty, které organizují odborná nebo profesní sdružení. „Dále je třeba vyčerpat i benefit v rámci Klubu pevného zdraví, který podporuje bezpříspěvkové dárce krve nebo kostní dřeně,“ doplnil Jiří Rod z tiskového oddělení VZP.

Seznam příspěvků poskytovaných z fondu prevence VZP ČR v roce 2008

Celková suma ve fondu prevence je v příštím roce 414 milionů korun

1. Příspěvek na očkování
Určen všem pojištěncům, kteří jsou nepřetržitě pojištěni u VZP ČR po dobu nejméně posledních 3 let

Výše příspěvku
Do 500 Kč formou proplacení úhrady očkovací látky včetně její aplikace pro tato očkování:
očkování proti chřipce
očkování proti klíšťové encefalitidě
očkování proti meningokokové meningitidě
očkování proti hepatitidě
očkování proti příušnicím
očkování proti streptokokové pneumonii
očkování proti CA děložního hrdla

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 60 mil. Kč.

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) pojištěnec je u VZP ČR nepřetržitě pojištěn po dobu nejméně posledních 3 let;
2) potvrzení smluvního zdravotnického zařízení o aplikaci očkovací látky;
3) doklad o zaplacení očkovací látky a aplikace ne starší 30-ti dnů.

2. Fixní ortodontické aparátky
Určen dětem do 18 let věku, nepřímo jejich rodině

Výše příspěvku
Do 1.000 Kč za pořízení fixního ortodontického aparátku jedenkrát za život

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 10 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) doklad o zaplacení u smluvního zdravotnického zařízení ne starší 30-ti dnů.

3. Matka a dítě
Příspěvek určen nastávajícím matkám, matkám s dětmi do 3 let věku a jejich dětem, nepřímo jejich rodině, a to
na:
1) Kurzy cvičení nebo plavání těhotných
2) Kurzy cvičení nebo plavání s dětmi do 3 let věku

Výše příspěvku
Do 1000 Kč na kurzy cvičení a plavání těhotných nebo matek s dětmi do 3 let věku. Finanční příspěvek bude vždy evidován na číslo pojištěnky – matky.

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 30 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) doklad o zaplacení kursovného ne starší 30-ti dnů.

4. Chráníme děti před úrazy
Příspěvek je určen dětem do 15 let věku, nepřímo jejich rodině.

Výše příspěvku
Do 500 Kč na nákup libovolné ochranné sportovní přilby (cyklistické, in-line, lyžařské, snowboardové, hokejové, vodácké atd.) nebo libovolných sportovních chráničů (kolenní, loketní, páteřní atd.).

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 20 mil. Kč.


Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) doklad o zaplacení ochranné pomůcky ne starší 30-ti dnů;

Kromě přímých příspěvků na ochranné pomůcky vloží VZP ČR do prevence dětských úrazů dalších 20. mil. Kč. Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit více než 500 tisíc dětí, rodiče, pedagogické pracovníky a širší veřejnost, bude uskutečněna na základě výběrového řízení.

Pozn.: Ekonomické ztráty způsobené úrazy (včetně nákladů na léčbu) přesahují v ČR ročně 10-15 miliard Kč. Náklady na hospitalizaci dětí s úrazem jsou odhadovány na více než 1 mld. Kč, průměrné náklady jen na 1 den nemocniční léčby v důsledku úrazu dítěte činí kolem 23.000 Kč. Je jasně prokázáno, že používání cyklistických a lyžařských přileb (a dalších chráničů) při dětských aktivitách vede ke snížení počtu zranění, počtu smrtelných nehod a celoživotních následků úrazů.5. Snižování nadváhy a obezity
Příspěvek je určen dítěti do 15 let věku s nadváhou a obezitou, pojištěnci nad 15 let s obezitou, nepřímo jejich rodině.

Výše příspěvku
Do 1000 Kč na pojištěnce do 15 let věku s obezitou (podle BMI) na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku
Do 500 Kč na pojištěnce do 15 let věku s nadváhou (podle BMI) na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku
Do 500 Kč na pojištěnce nad 15 let věku s obezitou (podle BMI) na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 20 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) potvrzení o absolvování léčby nadváhy nebo obezity o délce trvání nejméně 3 měsíce v zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností, potvrzení musí obsahovat počáteční a konečný BMI index pojištěnce;
2) doklad o úhradě léčby nebo léčivého přípravku ne starší 30-ti dnů.

Kromě přímých příspěvků na úhradu léčby či léčivých přípravků, vloží VZP ČR do prevence nadváhy a obezity dalších 25 mil. Kč. Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit více než 200 tisíc pojištěnců, odbornou veřejnost – praktiční lékaři, učitelé, média, bude uskutečněna na základě výběrového řízení.

Pozn.: V r. 2006 bylo evidováno více než 60.000 hospitalizací s diagnózou obezita. Průměrný objem péče jen na jeden hospitalizační případ je 36.000,-Kč. Je předpoklad, že i menší snížení rizika obezity přinese v souhrnu významný ekonomický přínos, který je často vyšší než účinek léčebných zásahů omezených na nejvíce ohrožené jednotlivce (jež znamenají náklady zdrav. pojišťovny).


6. Léčba závislosti na tabáku
Příspěvek je určen kuřákům, kteří jsou nepřetržitě pojištěni u VZP ČR po dobu nejméně posledních 3 let, nepřímo jejich rodině. Speciální podmínky pro těhotné ženy.

Výše příspěvku
Do 1000 Kč pro všechny pojištěnce starší 18-ti let
Do 2000 Kč jako výše, je-li pojištěncem těhotná žena

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 20 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) Splnění základních podmínek, navíc těhotenský průkaz v případě těhotných žen;
2) potvrzení o absolvování léčby závislosti na tabáku o délce trvání nejméně 3 měsíce v zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností, potvrzení musí obsahovat počáteční a konečnou denní spotřebu tabákových výrobků pojištěncem;
3) doklad o úhradě léčby nebo léčivého přípravku ne starší 30-ti dnů.

Kromě příspěvků na úhradu léčby či léčivých příspěvků na odvykání kouření, vloží VZP ČR dalších 25 milionů korun do prevence vzniku závislostí u dětí a mladistvých. Prevence se bude týkat kromě závislostí na tabáku, také závislostí na alkoholu a drogách. Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit v příštím roce primárně žáky 1. stupně ZŠ a ovlivnit i rodiče těchto dětí, bude uskutečněna na základě výběrového řízení.

Pozn.: Kouření se na úmrtnosti v Česku podílí přibližně devatenácti procenty a náklady nemocniční léčby kuřáků přijdou jen VZP na 4,7 miliardy korun ročně. I malé snížení rizika kuřáctví a pasivního kouření v české populaci tedy přináší v souhrnu významný ekonomický přínos, který je často vyšší než účinek léčebných zásahů omezených na nejvíce ohrožené jednotlivce (znamenajících náklady VZP ČR) u diagnóz rakovina plic, bronchitida, CHOPN (8 z 10 postižených jsou kuřáci), astma, infarkt, cévní příhoda mozková (mrtvice), ateroskleróza…7. Tuzemské ozdravné pobyty pro děti
Příspěvek je určen dítěti do 15 let věku.

Výše příspěvku
Do 5000 Kč pro pojištěnce do 15 let věku s diagnózou onkologického onemocnění v remisi
Do 1000 Kč pro ostatní chronicky nemocné pojištěnce do 15 let věku, u vybraných, méně závažných diagnóz

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 25 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) Dítě musí být nepřetržitě pojištěncem VZP ČR od svého narození, u dítěte staršího 3 let je podmínka nepřetržitého pojištění splněna, pokud je dítě pojištěncem VZP nepřetržitě nejméně 3 roky a zákonný zástupce nepožádal o změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Zákonní zástupci dítěte jsou pojištěnci VZP nepřetržitě nejméně poslední 3 roky.
2) Dítě se v roce 2008 nezúčastnilo a nezúčastní akce Mořský koník.
3) K žádosti je přiloženo vyplněné Potvrzení ošetřujícího lékaře, dokládající splnění indikačních kritérií.
4) Potvrzení, zda se jedná o pobyt organizovaný odborným, profesním sdružením a kterým nebo zda jde o pobyt individuální a jeho délka. Jestliže jsou tyto údaje na dokladu o zaplacení, není nutné dokládat zvlášť.
5) Doklad o úhradě ozdravného pobytu ne starší 30-ti dnů. Doklad musí být prokazatelně spojen s pojištěncem a ozdravným pobytem, na který je příspěvek poskytován.

8. Zahraniční ozdravné pobyty pro děti – Mořský koník
Příspěvek je určen dětem se zdravotními indikacemi: psoriáza všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém, tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích, bronchiální astma a jeho podskupiny, chronická obstruktivní plicní nemoc, alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem, chronický zánět vedlejších nosních dutin, opakované katary dýchacích cest, další respirační, dermatologické, alergologické a ORL indikace, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organizmu dítěte.

Výše příspěvku

V rozpětí 5.900,- Kč/dítě až 16.000,- Kč/dítě.
Výši finančního příspěvku bude ovlivňovat:
- počet zákonných zástupců pojištěných u VZP ČR v době podání Přihlášky,
- soustavnost doby pojištění zákonných zástupců dítěte u VZP ČR v posledních 5ti letech,
- termín konání pobytu - finančně zvýhodněné budou neprázdninové turnusy, naopak u nejžádanějších prázdninových turnusů bude stanovena vyšší finanční zátěž pro zákonné zástupce.

Na ozdravné pobyty, včetně přímých příspěvků pojištěncům, vyhrazeno: 83 mil. Kč

9. Tuzemské ozdravné pobyty pro mnohonásobné dárce krve a dárce kostní dřeně
Příspěvek je určen klientům VZP ČR, kteří darují svoji krev či kostní dřeň.

Výše příspěvku
Do 2.000 Kč na lázeňský nebo rehabilitační pobyt pro dárce kostní dřeně
Do 1.000 Kč na lázeňský nebo rehabilitační pobyt pro mnohonásobné dárce krve

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 15 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) předložení dokladu o dárcovství;
2) doklad o zaplacení pobytu ne starší 30 dnů.

10. Preventivní program zaměřený na veřejnost: Dny zdraví v regionech
Program zaměřen na klienty od 15 let věku.

V rámci akce Dny zdraví (s VZP ČR) bude zájemcům – pojištěncům VZP ČR poskytnuto orientační vyšetření celkového cholesterolu v krvi, orientační vyšetření hladiny cukru v krvi, bude změřen krevní tlak i puls, kontrolována váha a hladina triglyceridů k případnému stanovení rizika aterosklerózy.

Celkem vyčleněno na tyto akce 20 mil. Kč.

29.11.2007 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Telefonní operátor 9 000 Kč

Operátoři telefonních panelů telefonní operátor/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 9000 kč, mzda max. 10700 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: pouze pro OZZ, OZP!!!!!!, aktivní telefonické kontaktování předem připravené databáze - nejedná se o telefonický prodej nebo kontaktování s nabídkou uzavírání smluv nebo prodeje produktů!!!!. Pracoviště: Axxel investment s.r.o.., Vančurova, č.p. 2904, 390 01 Tábor 1. Informace: David Řípa, +420 737 050 000.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 16 500 Kč

Prodavači potravinářského zboží Prodavačka, pokladní. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vyučení nebo praxe v oboru, nevyučené pracovníky zaučíme. Pracovní doba - práce v sobotu, v neděli., Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, penzijní připojištění., Kontakt: osobně (personální odbor Budějovická 1413, Tábor), emailem, telefonicky.. Pracoviště: Jednota, obchodní družstvo tábor- mladá vožice, Žižkovo náměstí, č.p. 196, 391 43 Mladá Vožice. Informace: Štěpánka Přívozníková, +420 381 406 837.

Administrativa - Administrativa Recepční 13 500 Kč

Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) Recepční. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Práce na recepci, evidence vozidel, obdluha telefonní ústředny, vedení evidence návštěv., Požadujeme: znalost práce na PC, znalost AJ, spolehlivost a samostatnost., Znalost obsluhy EPS, ohlašovny požárů - výhodou., Zaměstnanecké výhody: stravenky, dodatková dovolená., Kontakt: telefonicky (po-pá 8-15:30 hod), emailem.. Pracoviště: Friall s.r.o., Soběslavská, č.p. 2098, 390 02 Tábor 2. Informace: Taťána Hanousková, +420 381 955 122.

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 15 000 Kč

Pomocníci v kuchyni pomocná pracovní síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: kontakt osobně hotel ELZET nebo tel.: 7:00 - 22:00,. Pracoviště: Hotel elzet, 391 56 Tábor 4. Informace: Lucie Dominová, +420 605 230 624.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Dynamo hostilo Baník Sokolov.
16

Dynamo už zase umí vítězit

O 106 Jihočeským krajem 2018.
42

Veteráni posedmé projeli O 106 Jihočeským krajem, poprvé zamířili i za hranice

U Blažejovic zemřel motorkář

Prachaticko - Tragicky skončil střet motorky s osobním autem v neděli odpoledne u Blažejovic.

Léto za dveřmi a s ním pohoda a žízeň

Jižní Čechy - Téměř letní počasí zaplnilo předzahrádky, na stolech se začínají vedle piva objevovat i nejrůznější alkoholické míchané nápoje a do večerních hodin posedávají známí i přátelé i na domácích teráskách a zahradách.

Policisté dopadli zloděje čokolád

Tábor - Policistům se podařilo ustanovit dvojici zlodějů ve věku 27 a 31 let, která počátkem měsíce ukradla v jednom z táborských obchodních domů 81 čokolád Studentská pečeť v hodnotě bezmála 2 500 korun. 

Výběr zajímavých událostí, které vás čekají na Táborsku

Táborsko - Přinášíme výběr zajímavých událostí, které vás čekají na Táborsku během příštího týdne.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT