VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na pojištěnce se valí výhody

TÁBORSKO - Všeobecná zdravotní pojišťovna rozdělí v příštím roce mezi své klienty zisk 414 milionů korun.

29.11.2007 1
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Až sedmdesát procent těchto peněz vyplatí VZP formou finančních příspěvků. Ty půjdou na očkování proti řadě chorob, fixní zubní rovnátka, ozdravné pobyty či cvičení těhotných žen a matek s malými dětmi. Ještě více se pojišťovna zaměří na prevenci dětských úrazů, nově podpoří odvykání závislosti na tabáku a prevenci nadváhy a obezity.
„Na příští rok jsme připravili nabídku tak, aby si každý vybral. Zavedli jsme nové příspěvky například na odvykání kouření či snižování nadváhy, ale nadále budeme podporovat i ty osvědčené,“ uvedl ředitel pojišťovny Pavel Horák.
Nově si bude moci pojištěnec vybrat, na jaká očkování využije příspěvek v jednotné výši 500 korun. Volit může mezi očkováními proti chřipce, klíšťové encefalitidě, meningokokové meningitidě, hepatitidě, příušnicím, streptokokové pneumonii či karcinomu děložního hrdla. Peníze v některých případech postačí i na pokrytí několika očkování současně. Podmínkou je, aby byl žadatel poslední tři roky pojištěn u VZP.
„Rozhodně to stojí za úvahu, například proti chřipce se nikdy neočkuji, tak bych to mohla zkusit. Je vidět, že opatření pana Ratha nebyla tak zbytečná,“ míní Táboračka Věra Koudelková.
Přesné podmínky rozdělování příspěvků vypracuje pojišťovna do konce roku a pak budou k dispozici na jednotlivých pobočkách.
Některé výhody je však třeba vyčerpat ještě letos. Zájemci například musejí požádat o příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty pro děti od 3 do 14 let, dále na ozdravné individuální pobyty s doprovodem rodinného příslušníka a pobyty, které organizují odborná nebo profesní sdružení. „Dále je třeba vyčerpat i benefit v rámci Klubu pevného zdraví, který podporuje bezpříspěvkové dárce krve nebo kostní dřeně,“ doplnil Jiří Rod z tiskového oddělení VZP.

Seznam příspěvků poskytovaných z fondu prevence VZP ČR v roce 2008

Celková suma ve fondu prevence je v příštím roce 414 milionů korun

1. Příspěvek na očkování
Určen všem pojištěncům, kteří jsou nepřetržitě pojištěni u VZP ČR po dobu nejméně posledních 3 let

Výše příspěvku
Do 500 Kč formou proplacení úhrady očkovací látky včetně její aplikace pro tato očkování:
očkování proti chřipce
očkování proti klíšťové encefalitidě
očkování proti meningokokové meningitidě
očkování proti hepatitidě
očkování proti příušnicím
očkování proti streptokokové pneumonii
očkování proti CA děložního hrdla

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 60 mil. Kč.

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) pojištěnec je u VZP ČR nepřetržitě pojištěn po dobu nejméně posledních 3 let;
2) potvrzení smluvního zdravotnického zařízení o aplikaci očkovací látky;
3) doklad o zaplacení očkovací látky a aplikace ne starší 30-ti dnů.

2. Fixní ortodontické aparátky
Určen dětem do 18 let věku, nepřímo jejich rodině

Výše příspěvku
Do 1.000 Kč za pořízení fixního ortodontického aparátku jedenkrát za život

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 10 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) doklad o zaplacení u smluvního zdravotnického zařízení ne starší 30-ti dnů.

3. Matka a dítě
Příspěvek určen nastávajícím matkám, matkám s dětmi do 3 let věku a jejich dětem, nepřímo jejich rodině, a to
na:
1) Kurzy cvičení nebo plavání těhotných
2) Kurzy cvičení nebo plavání s dětmi do 3 let věku

Výše příspěvku
Do 1000 Kč na kurzy cvičení a plavání těhotných nebo matek s dětmi do 3 let věku. Finanční příspěvek bude vždy evidován na číslo pojištěnky – matky.

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 30 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) doklad o zaplacení kursovného ne starší 30-ti dnů.

4. Chráníme děti před úrazy
Příspěvek je určen dětem do 15 let věku, nepřímo jejich rodině.

Výše příspěvku
Do 500 Kč na nákup libovolné ochranné sportovní přilby (cyklistické, in-line, lyžařské, snowboardové, hokejové, vodácké atd.) nebo libovolných sportovních chráničů (kolenní, loketní, páteřní atd.).

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 20 mil. Kč.


Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) doklad o zaplacení ochranné pomůcky ne starší 30-ti dnů;

Kromě přímých příspěvků na ochranné pomůcky vloží VZP ČR do prevence dětských úrazů dalších 20. mil. Kč. Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit více než 500 tisíc dětí, rodiče, pedagogické pracovníky a širší veřejnost, bude uskutečněna na základě výběrového řízení.

Pozn.: Ekonomické ztráty způsobené úrazy (včetně nákladů na léčbu) přesahují v ČR ročně 10-15 miliard Kč. Náklady na hospitalizaci dětí s úrazem jsou odhadovány na více než 1 mld. Kč, průměrné náklady jen na 1 den nemocniční léčby v důsledku úrazu dítěte činí kolem 23.000 Kč. Je jasně prokázáno, že používání cyklistických a lyžařských přileb (a dalších chráničů) při dětských aktivitách vede ke snížení počtu zranění, počtu smrtelných nehod a celoživotních následků úrazů.5. Snižování nadváhy a obezity
Příspěvek je určen dítěti do 15 let věku s nadváhou a obezitou, pojištěnci nad 15 let s obezitou, nepřímo jejich rodině.

Výše příspěvku
Do 1000 Kč na pojištěnce do 15 let věku s obezitou (podle BMI) na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku
Do 500 Kč na pojištěnce do 15 let věku s nadváhou (podle BMI) na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku
Do 500 Kč na pojištěnce nad 15 let věku s obezitou (podle BMI) na úhradu léčby nebo nákup léčivého přípravku

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 20 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) potvrzení o absolvování léčby nadváhy nebo obezity o délce trvání nejméně 3 měsíce v zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností, potvrzení musí obsahovat počáteční a konečný BMI index pojištěnce;
2) doklad o úhradě léčby nebo léčivého přípravku ne starší 30-ti dnů.

Kromě přímých příspěvků na úhradu léčby či léčivých přípravků, vloží VZP ČR do prevence nadváhy a obezity dalších 25 mil. Kč. Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit více než 200 tisíc pojištěnců, odbornou veřejnost – praktiční lékaři, učitelé, média, bude uskutečněna na základě výběrového řízení.

Pozn.: V r. 2006 bylo evidováno více než 60.000 hospitalizací s diagnózou obezita. Průměrný objem péče jen na jeden hospitalizační případ je 36.000,-Kč. Je předpoklad, že i menší snížení rizika obezity přinese v souhrnu významný ekonomický přínos, který je často vyšší než účinek léčebných zásahů omezených na nejvíce ohrožené jednotlivce (jež znamenají náklady zdrav. pojišťovny).


6. Léčba závislosti na tabáku
Příspěvek je určen kuřákům, kteří jsou nepřetržitě pojištěni u VZP ČR po dobu nejméně posledních 3 let, nepřímo jejich rodině. Speciální podmínky pro těhotné ženy.

Výše příspěvku
Do 1000 Kč pro všechny pojištěnce starší 18-ti let
Do 2000 Kč jako výše, je-li pojištěncem těhotná žena

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 20 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) Splnění základních podmínek, navíc těhotenský průkaz v případě těhotných žen;
2) potvrzení o absolvování léčby závislosti na tabáku o délce trvání nejméně 3 měsíce v zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností, potvrzení musí obsahovat počáteční a konečnou denní spotřebu tabákových výrobků pojištěncem;
3) doklad o úhradě léčby nebo léčivého přípravku ne starší 30-ti dnů.

Kromě příspěvků na úhradu léčby či léčivých příspěvků na odvykání kouření, vloží VZP ČR dalších 25 milionů korun do prevence vzniku závislostí u dětí a mladistvých. Prevence se bude týkat kromě závislostí na tabáku, také závislostí na alkoholu a drogách. Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit v příštím roce primárně žáky 1. stupně ZŠ a ovlivnit i rodiče těchto dětí, bude uskutečněna na základě výběrového řízení.

Pozn.: Kouření se na úmrtnosti v Česku podílí přibližně devatenácti procenty a náklady nemocniční léčby kuřáků přijdou jen VZP na 4,7 miliardy korun ročně. I malé snížení rizika kuřáctví a pasivního kouření v české populaci tedy přináší v souhrnu významný ekonomický přínos, který je často vyšší než účinek léčebných zásahů omezených na nejvíce ohrožené jednotlivce (znamenajících náklady VZP ČR) u diagnóz rakovina plic, bronchitida, CHOPN (8 z 10 postižených jsou kuřáci), astma, infarkt, cévní příhoda mozková (mrtvice), ateroskleróza…7. Tuzemské ozdravné pobyty pro děti
Příspěvek je určen dítěti do 15 let věku.

Výše příspěvku
Do 5000 Kč pro pojištěnce do 15 let věku s diagnózou onkologického onemocnění v remisi
Do 1000 Kč pro ostatní chronicky nemocné pojištěnce do 15 let věku, u vybraných, méně závažných diagnóz

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 25 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) Dítě musí být nepřetržitě pojištěncem VZP ČR od svého narození, u dítěte staršího 3 let je podmínka nepřetržitého pojištění splněna, pokud je dítě pojištěncem VZP nepřetržitě nejméně 3 roky a zákonný zástupce nepožádal o změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Zákonní zástupci dítěte jsou pojištěnci VZP nepřetržitě nejméně poslední 3 roky.
2) Dítě se v roce 2008 nezúčastnilo a nezúčastní akce Mořský koník.
3) K žádosti je přiloženo vyplněné Potvrzení ošetřujícího lékaře, dokládající splnění indikačních kritérií.
4) Potvrzení, zda se jedná o pobyt organizovaný odborným, profesním sdružením a kterým nebo zda jde o pobyt individuální a jeho délka. Jestliže jsou tyto údaje na dokladu o zaplacení, není nutné dokládat zvlášť.
5) Doklad o úhradě ozdravného pobytu ne starší 30-ti dnů. Doklad musí být prokazatelně spojen s pojištěncem a ozdravným pobytem, na který je příspěvek poskytován.

8. Zahraniční ozdravné pobyty pro děti – Mořský koník
Příspěvek je určen dětem se zdravotními indikacemi: psoriáza všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém, tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích, bronchiální astma a jeho podskupiny, chronická obstruktivní plicní nemoc, alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem, chronický zánět vedlejších nosních dutin, opakované katary dýchacích cest, další respirační, dermatologické, alergologické a ORL indikace, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organizmu dítěte.

Výše příspěvku

V rozpětí 5.900,- Kč/dítě až 16.000,- Kč/dítě.
Výši finančního příspěvku bude ovlivňovat:
- počet zákonných zástupců pojištěných u VZP ČR v době podání Přihlášky,
- soustavnost doby pojištění zákonných zástupců dítěte u VZP ČR v posledních 5ti letech,
- termín konání pobytu - finančně zvýhodněné budou neprázdninové turnusy, naopak u nejžádanějších prázdninových turnusů bude stanovena vyšší finanční zátěž pro zákonné zástupce.

Na ozdravné pobyty, včetně přímých příspěvků pojištěncům, vyhrazeno: 83 mil. Kč

9. Tuzemské ozdravné pobyty pro mnohonásobné dárce krve a dárce kostní dřeně
Příspěvek je určen klientům VZP ČR, kteří darují svoji krev či kostní dřeň.

Výše příspěvku
Do 2.000 Kč na lázeňský nebo rehabilitační pobyt pro dárce kostní dřeně
Do 1.000 Kč na lázeňský nebo rehabilitační pobyt pro mnohonásobné dárce krve

Celkem vyčleněno na přímé platby pojištěncům: 15 mil. Kč

Předpokládané podmínky poskytnutí příspěvku:
1) předložení dokladu o dárcovství;
2) doklad o zaplacení pobytu ne starší 30 dnů.

10. Preventivní program zaměřený na veřejnost: Dny zdraví v regionech
Program zaměřen na klienty od 15 let věku.

V rámci akce Dny zdraví (s VZP ČR) bude zájemcům – pojištěncům VZP ČR poskytnuto orientační vyšetření celkového cholesterolu v krvi, orientační vyšetření hladiny cukru v krvi, bude změřen krevní tlak i puls, kontrolována váha a hladina triglyceridů k případnému stanovení rizika aterosklerózy.

Celkem vyčleněno na tyto akce 20 mil. Kč.

29.11.2007 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

SERVIS

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 17 500 Kč

Úředníci ve skladech skladník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Příjem materiálu na sklad, výdej ze skladu do výroby , Znalost práce na PC , Řidičský průkaz na VZV , Zodpovědnost, důslednost, Praxe na obdobné pozici vítána , Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání., Kontakt telefonicky, emailem.. Pracoviště: Motor jikov strojírenská a.s.- soběslav, Zátkova, č.p. 495, 392 01 Soběslav. Informace: Olga Martinů, +420 724 728 887.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Logistik 19 600 Kč

Pracovníci v dopravě a přepravě Vedoucí dopravy a technického zabezpečení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Termín nástupu: dohodou., Požadavky: vzdělání - vyšší odborné, popřípadně úplné středoškolské strojírenské, popřípadně dopravní obory vítány. , Další požadavky: řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC (Office), alespoň 3 roky praxe v oboru, zkušenosti s vedením pracovního kolektivu., Stručná charakteristika:, - sleduje stav strojního parku, - zpracovává a sumarizuje požadavky na provádění oprav a modernizaci strojů a zařízení, - sestavuje rozpočty a sleduje náklady, - zodpovídá za provádění pravidelných technických kontrol strojního a vozového parku závodu, - zajišťuje revize vozidel, mechanizmů a strojního vybavení, odpovídá za hlášení škody či havárie způsobené provozem motorových vozidel, - vykonává funkci metrologa závodu, - zajišťuje ekologickou likvidaci odpadů, - vede agendy spojené s výkonem funkce, Platové podmínky: třída 10 - od 19 600Kč + příplatek za vedení, po zapracování osobní příplatek., Zaměstnanecké benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno., Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte na email: pavlikova@susjk.cz do 10.08.2018 nebo na adresu: 390 41 Tábor, Vožická 2107.. Pracoviště: Správa a údržba silnic jihočeského kraje, závod tábor, Vožická, č.p. 2107, 390 02 Tábor 2. Informace: Radka Pavlíková, .

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 23 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář, seřizovač. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Provádění preventivní údržby a oprav výrobních strojů a nástrojů ve výrobě pro automobilový průmysl ve 3-směnném provozu. Požadujeme vyučení nebo ÚSO v oboru strojním/elektro, ŘP.sk B, flexibilitu, ochotu učit se novým věcem a technologiím, samostatnost a spolehlivost. Nástupní mzda od 21 000Kč/měsíčně, po zapracování a započítání bonusů mzda až 30 000Kč/měsíčně. Nástup je možný po dohodě ihned., Zájemci se mohou přihlásit zasláním svého životopisu na email: prace@greiner-perfoam.com. Bližší informace poskytneme na personálním oddělení., Zaměstnanecké výhody: perspektivní zaměstnání, možnost stravování/stravenky, čtvrtletní odměny, 13. a 14. plat, odměna za výsledek hospodaření podniku, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené a jiné., Kontakt: emailem.. Pracoviště: Greiner perfoam s.r.o.tábor, Vožická, č.p. 601, 390 02 Tábor 2. Informace: Hana Jirsová, +420 381 406 734,727 916 866.

Výroba - Výroba Seřizovači 20 000 Kč

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů obráběč - obsluha CNC strojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 25. Poznámka: vyučen v technickém oboru (obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů), praxe v oboru vítána, Zaměstnanecké výhody: Příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění, odměna za pracovní věrnost firmě , Kontakt: telefonicky, emailem.. Pracoviště: Motor jikov strojírenská a.s.- soběslav, Zátkova, č.p. 495, 392 01 Soběslav. Informace: Olga Martinů, +420 724 728 887.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

V sobotu 7. července se v Božejovicích (městská část Jistebnice) konalo setkání rodáků a zároveň také oslava 125. výročí založení SDH Božejovice, Foto: Tomáš Koliha
30

OBRAZEM: Božejovičtí hasiči slavili 125 let vzniku

Závod Xterra v Prachaticích. Foto: Luděk Jánoš
88

Zlato z XTERRA Czech si odváží Ruben Ruzafa a Helena Karásková

Kinematograf bratří Čadíků navštíví Veselí

Veselí nad Lužnicí - Od čtvrtka 19. července do neděle 22. července bude náměstí TGM ve Veselí nad Lužnicí hostit Kinematograf bratří Čadíků.

Soutěž TD a ČRo k festivalu Kubešova Soběslav 2018 - první kolo

Táborsko - Tradiční soutěž Táborského deníku a Českého Rozhlasu ČB bude tentokrát tříkolová, konat se bude ve dnech 16. 7., 17. 7. a 18. 7.

OBRAZEM: Po Vajgaru se proháněli draci

Jindřichův Hradec - První ročník Vajgarské saně, závodu dračích lodí, se odehrál v sobotu na rybníce Vajgar.

Na co zajít do kina

Táborsko - Přinášíme přehled programu kin.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT