Nezávislý pojišťovací agent Michael Petr ale ubezpečuje, že ve sjednávání životního nebo důchodového pojištění k žádným velkým změnám nedojde.

Jak se dotkla reforma výhodnosti uzavírání pojištění?


Odpověď musíme rozdělit na dvě části. Co se týká životního a důchodového pojištění, pro fyzické osoby se daňovou reformou nic zásadního nezměnilo. To znamená, že každý má možnost snížení daňového základu až o dvanáct tisíc korun.
Chtěl bych připomenout, že tato částka nemá nic společného s penzijním připojištěním, kde však máme možnost snížení daňového základu o dalších dvanáct tisíc.
Situace se podstatně mění u skupinového životního pojištění, kde na pojištění přispívá zaměstnavatel. Zde došlo ke zvýšení hranice možného příspěvku z osmi tisíc na dvacet čtyři tisíce. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální zdravotní pojištění.

Myslíte, že vám ubydou klienti?


Právě naopak. Nevidím zde žádný důvod k úbytku klientů. Myslím si, že je stále více lidí kteří si uvědomují svoji odpovědnost za svoje nejbližší a za svoji budoucnost. A to jsou jedny z hlavních myšlenek, proč pojištění uzavírat. Životní a důchodové pojištění se stává samozřejmostí stejně jako pojištění auta, domácnosti nebo nemovitosti.

Existuje nějaký univerzální návod, jak sjednávat životní pojištění?


Samozřejmě že kvalitní a smysluplné sjednávání životního a důchodového pojištění je poměrně náročné a vyžaduje určité znalosti a schopnosti. Každý z klientů je jiný, ať již jde o věk, příjem či zdravotní stav, nicméně každý klient čelí rizikům spojeným se zdravím, životem či odchodem do důchodu.
Dobrý prodejce by měl umět pro každého zákazníka – lépe řečeno pro každou životní situaci – navrhnout optimální řešení. Jedině tak na tom mohou vydělat oba. Klient je spokojen, protože má produkty, kterým rozumí a které potřebuje a využije, a obchodník má dalšího spokojeného zákazníka, který může jeho služby doporučit svému okolí. Proto je třeba vysoce profesionální a individuální přístup. Za samozřejmost pak považuji ochotu a flexibilitu.

Jaký program byste nabídl, aby dopad reformy byl co nejmenší?


Z vašich otázek mám bohužel pocit, že mě chtějí nasměrovat do negativních postojů. Nevidím zde žádný negativní dopad reformy pro sjednávání pojištění. Jediné, co bych podotkl, je, že mohla být posunuta částka pro snížení daňového základu fyzických osob ze stávajících dvanácti tisíc na částku vyšší. Ale k tomu celkový vývoj stejně směřuje. Klientům bych pak doporučil pečlivé zvážení všech informací a okolností před uzavřením pojistné smlouvy, protože se jedná zpravidla o dlouhodobé závazky a musím konstatovat, že dnes již skoro nezbytné rozhodnutí. Od poloviny února budeme mít nově otevřené obchodní zastoupení v Táboře v Nerudově ulici. Tam se budu těšit na nové klienty, kteří tedy, doufám, ubývat nebudou.