Povede ji Alois Sassmann, český publicista, bývalý římskokatolický duchovní na Strakonicku a Pacovsku a současný starokatolický farář v Táboře. Vstupné se nevybírá.

Jako publicista se věnuje práci v oblasti genealogie, historie a vlastivědy, především jižních Čech a utrakvismu. Od října 2005 do konce roku 2011 připravoval v Českém rozhlase ČB pořad Kořeny, díky němuž sepsal čtyři knihy.