Ředitelka Kaňky Irena Lintnerová sdělila, že za získané prostředky chtějí pořídit automaticky otevírané dveře Hlavní myšlenkou na začátku byla sousedská soudržnost, a proto se Era věnovala spíše malým projektům v jižních Čechách a na Moravě. Na konci jsou zázemí pro rozvoj sociálních a motorických dovedností dětí s autismem z celého Jihočeského kraje, bezbariérové vchody nebo vybavené chráněné dílny.

V každém regionu se hrálo o 115 000 korun, a to systémem, že projekt, který získá nejvíce peněz od svých drobných dárců a sousedů, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý 40 tisíc a poslední 25 tisíc.

Peníze bylo možné posílat od loňského 18. listopadu do letošního 5. ledna. Era pomohla k uskutečnění plánů v devíti regionech celkem jedním milionem a 333 878 korun.

Prvním ročníkem ale podpora neziskových subjektů nekončí. Druhý ročník grantového programu bude otevřen již pro celou republiku a jeho start se chystá ve druhé polovině letošního roku.

Asociace pomáhající lidem s autismem

Projekt „Modrá planeta": Didaktická místnost pro rozvoj dětí s autismem. K 21. 1. vybráno 46 700 Kč, z toho 40 tisíc grant. Realizace projektu vyplývá z nutnosti získat místnost pro pořádání kurzů pro veřejnost. Tato potřeba vyplývá ze stále rostoucího počtu klientů, jimž jsou poskytovány služby organizace. Novou místnost s interaktivní tabulí získala společnost za podpory města Tábor. Asociace žádá o finanční podporu na materiálové vybavení místnosti. Cílem organizace je umožnit dětem s poruchou autistického spektra získávat rozvojové dovednosti potřebné pro „bytí" v běžném životě (jemná i hrubá motorika, komunikace, sebeovládání) a mít možnost v příjemném prostředí vzdělávat, komunikovat a setkávat se s osobami pečujícími o děti s PAS. Cílovou skupinou jsou děti se zdravotním postižením, které mají diagnostikovánu poruchu autistického spektra. APLA JČ, o. s., eviduje a pracuje se 137 klienty s poruchou autistického spektra.

Era webKaňka, o. p. s.

Projekt: Odstranění bariér ve třech vchodech do pavilonů Centra Kaňka v Táboře vybudování nájezdových ramp a pořízení automaticky otevíraných dveří pro vozíčkáře a ostatní děti s postižením.
K 21.1. vybráno 60 010 Kč, z toho 50 tisíc grant.
Kaňka, o. p. s., poskytuje pod jednou střechou v Centru Kaňka služby v oblasti výchovy, vzdělávání, péče o děti předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z Tábora a okolí. Poskytuje sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře a poskytuje vzdělávání v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální. Během 11 let činnosti společnosti počet klientů dosáhl současných 80, počet dětí navštěvujících volnočasové aktivity je ročně kolem 280. Všechny se uskutečňují pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce, o. p. s., je ucelený program sedmi terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.

Občanské sdružení Proutek, Plasná

Projekt: Vybavení pro chráněnou dílnu v Plasné. K 21.1. vybráno 26 298 Kč, z toho 25 tisíc grant.
Projekt je zaměřen na rozšíření vybavení chráněné dílny, aby byla posílena její konkurenceschopnost. K tomu potřebuje šicí a vyšívací stroj – k šití medvídků, polštářků a větších výrobků a stroj na česání ovčí vlny. Výrobky z ovčí vlny jsou významným sortimentem chráněné dílny v Plasné, podtrhují její originalitu a zvyšují konkurenceschopnost. Chráněná dílna Proutek v Plasné nabízí zaměstnání dospělým lidem s mentálním postižením, kteří nemohou pracovat na běžném trhu práce. Lidé s mentálním handicapem pracují v dílně na základě platné pracovní smlouvy dle zákoníku práce a za svou práci pobírají mzdu. V zaměstnání si s pomocí týmu mistrů osvojují řadu řemeslných i sociálních dovedností, které jim umožňují žít důstojným životem dospělého člověka. Cílem projektu je získat finanční prostředky na vybavení chráněné dílny v Plasné.