Při plném využití moderních technologií už podnikatele ani úředníky nestresuje nával na finančních úřadech. Jan Samec, jednatel táborské společnosti Pneu – Tec, přiznává i platí daně pouze ze své kanceláře.

„Využíváme elektronického způsobu podání, který je rychlý a hlavně přesný. Do údajů už totiž nevstupuje úředník, který je potenciálním zdrojem chyb, ale přenášejí se rovnou na server daňové správy,“ říká podnikatel. Stejnou samozřejmostí je pro firmu placení daně bankovním převodem.

Jakákoli komunikace s finančním úřadem tento měsíc čeká všechny plátce daně z příjmu, kteří nevyužívají červnového termínu. Do skupiny patří fyzické osoby, jejichž příjmy v předchozím roce přesáhly 15 tisíc korun a tyto jsou předmětem daně, a dále právnické osoby.
„Letos dochází ke změně v termínu podání a zaplacení daně. Posledním dnem již není jedenatřicátý březen, ale první duben,“ říká ředitel FÚ v Táboře Zdeněk Bočánek.
Plátci tak na splnění své povinnosti získali jeden den navíc. Nový daňový řád zavedl i pětidenní beztrestnou lhůtu. V praxi to znamená, že můžete mít v přiznání skluz pěti pracovních dnů. Pátý den již ale váš tiskopis a peníze musí mít v ruce správce daně. Nestačí ho tedy v tento den podat na poště. Po tomto termínu již nastupují sankce.
„Za pozdní podání se letos platí pokuta v minimální výši pět set korun, v maximální pět procent ze stanovené daně, ale nejvýše tři sta tisíc korun,“ upozorňuje Bočánek.
Ještě loni platila hranice pro pokuty až deseti procent z daně, což ale finančním úřadům dovolovalo sankci odpustit. Letos se odpouštět nebude.

K 11. březnu daňové přiznání u táborského úřadu podalo 4137 fyzických osob. Číslo odpovídá 27,5 procentu z předpokládaného počtu přiznání. Ke stejnému datu úřad získal 303 přiznání od právnických osob, což je 14,5 procenta z celkového počtu. Ve srovnání se stejným datem loňského roku je to o něco méně. V roce 2010 bylo v tuto dobu podáno 4593, respektive 305 přiznání.
Celkem by se v Táboře mělo sejít 17 100 přiznání daně z příjmu. Očekávaná čísla odpovídají loňským odhadům, jen u právnických se počítá se stovkou přiznání navíc. Podle Bočánka je to s ohledem na zvýšený počet subjektů.

Skutečná loňská čísla pak hovoří o 14 930 přiznání od fyzických a o 2070 přiznání od právnických osob.
V inkasu se loni sešlo 52 milionů od fyzických osob, což byl dvojnásobek roku 2009, a letos táborský úřad předpokládá obdobnou sumu. Právnické osoby loni zaplatily 163 miliony, zatímco očekávaná prognóza byla 160 milionů. Letos by nemělo dojít k velkým rozdílům.
Elektronického podání využívá rok od roku stále více poplatníků. Pro finanční úřady jde také o prioritní způsob. Od loňského roku narostl počet takto podaných přiznání v přímých daních o deset procent. Loni takto táborskému FÚ dorazilo 237 podnání, k 11. březnu je jich v evidenci jedenadvacet. Vytištěných z internetové stránky loni dorazilo 83, letos již 34. Přes datové schránky loni 837, letos zatím padesát.
Vstříc FÚ jdou i výjezdy úředníků do Bechyně, Sezimova Ústí a Mladé Vožice, kde pomohou s přiznáním. Peníze ale nevybírají.

Kdy a jak platit:
Elektronické podání:
– na internetových stránkách ČDS (http://eds.mfcr.cz), kde najdete interaktivní formuláře, které mají kalkulačku a zkontrolují úplnost údajů. Přiznání si buď vytisknete a poštou odešlete, nebo přepošlete e–mailem bez zaručeného elektronického podpisu – to je nejpoužívanější forma. Do pěti dnů po odeslání je ale vaší povinností poslat ještě písemně, nebo na stejné adrese podání potvrdit. Pokud máte zaručený podpis, nemusíte již nic potvrzovat. Často využívané jsou datové schránky, které údaje pošlou přímo daňové správě. Finanční úřady preferují i bezhotovostní platbu přes bankovní účty.
Podání na poště:
Tradiční, ale nejméně inteligentní způsob. Při platbě na poště vás čeká také nemilé překvapení. Svou platnost skončila tak zvaná daňová složenka a peníze je tedy možné poslat pouze běžnou složenkou. Na tuto je uvalen poplatek z převodu peněz.
Podání na finančním úřadě:
Od 7. března je otevřen denně bez omezení v běžných pracovních hodinách. Od 21. března až do 1. dubna budou úřední hodiny prodlouženy až do 18 hodin každý den. K dobru přijde i sobota 26. března, kdy úředníci budou k dispozici od 8 do 12 hodin.
Otevření pokladny FÚ:
Od 21. března každý den: Po a St od 8 – 11.30 a od 12 – 14.30 hodin;
Út, Čt, Pá od 8 – 11.30 a od 12 – 13.30 hodin; sobota 8 – 12 hodin.
Výjezdy úředníků:
Bechyně: 16. a 23. 3. 13 – 17 hodin; Sezimovo Ústí: 16. a 23. 3. 14 – 16 hodin;
Mladá Vožice: 15. a 23. 3. 13 – 17 hodin.