Zařizování zámku dělo se v různých obdobích. Tak r. 1765 dne 13. dubna uzavřena byla smlouva mezi hospodářským úřadem a Fridrichem Grafem, marmelierem (mramorářem) a měšťanem v Praze na Malé Straně, který zavazuje se od poloviny dubna do konce května 1765 zhotoviti: 1) v sále vlašský krb s dobrým mramorem a štukatérskou prací v krbu i kolem, 2) v pokojích „Topen-Muscheln“ s potřebnými plotnami, na mušlích stukatérské ozdoby z dobrého a trvanlivého mramoru dobře broušeného. Za vlašský krb a 4 mušle s plotnami platilo se 120 zl. rýn.

Pracoval tu snad také štukatér Carlo Palliari, měšťan a štukatér v Praze na Malé Straně, který prováděl r. 1752 štukaterské práce v milčínském kostele za 200 zl.

Téhož roku 1765 hotoví Tomáš Pýšek, mistr hrnčířský v Praze na Novém městě, kamna dle vzoru, barvy bílé, za 180 zl., jedna kamna hnědá za 20 zl., další za 25 zl. a dvoje po 16 zl., celkem mu placeno 257 zl.

V Josef. katastru z roku 1785 zapsán je pod číslem popisným 1 „Zámek, vrchnostenský dům, zahrada při něm vrchnostenská.“ V popisu berních poplatníků z roku 1789 uvedeno: „Vrchnostenský zámek, v něm dva oficíři (úředníci) a vrátný bydlí, ostatní pro vrchnost prázdný zůstává. Jako majitel zapsán František Josef hrabě z Küenburgu.

Po smrti hraběte Františka Josefa dne 5. června 1793 sestaven byl dle stavu ze dne 3. dubna 1794 inventář všech zámeckých zařízení a nábytku, dle kterého lze si utvořiti obrázek, jak to tehdy zde vypadalo.

Překvapuje zejména velké množství obrazů. V I. poschodí: ve velkém sále byly 2 portrety hrab. Leopolda a jeho choti, 2 podobizny v životní velikosti hr. Frant. Josefa a choti, 6 dalších rodinných obrazů.

Popis dalších místností:
Čís. 1. Obývací pokoj
Čís. 2. Velká rohová letní jídelna, v níž bylo velké zrcadlo, stoly s mramorovými deskami, dubový stůl se vzorky rudy stříbrné, podobizny v životní velikosti: generala hrab. Harracha, arcibiskupa Ferdinanda z Küenburgu, starého hr. Harracha, zem. Maršálka, mimo to obrazy krajin.
Čís. 3. Velká písárna: skříň se vzorky stříbrné rudy, (z dolů Küenburgských), 49 biblických a historických obrazů.
Čís. 4. Ložnice, po stěnách hedvábné čalouny červeně, zeleně, hnědě a žlutě pruhované s pozlacenými lištnami, sloupkové hodiny pozlacené (od táborského hodináře Mchatika), portrét Ferdinanda z Küenburgu, různé náboženské obrazy.
Čís. 5. Kabinet čalouněný hedvábnou látkou (švýcar. práce) s pozlacenými lištnami, černá skříň s mincemi (různé pečeti).
Čís. 6. Pokoj s čalouny z červeného tafetu a s pozlacenými lištnami.
Čís. 7. Jídelna: stůl výčepní, sklenice, 38 obrazů ptáků a květin.
Čís. 8. Předsíň hr. Leopolda se 4 obrazy.
Čís. 9. Rohový zahradní čili hr. Leopolda obývací pokoj vyčalouněný zeleným brokátem, zde pozlacené sloupkové hodiny, obrazy: sv. Jeronym, Saulův pád z koně, 4 historické a náboženské obrazy. Knihovna: mezi knihami jsou slovníky, knihy historické v řeči německé, francouzské, latinské a j., Historie de la Bible, Bibli sacra, inventář mobilií z r. 1767, Brückmann: Beschreibung aller Bergwerke, Voltaire: Historie ecclesiastique, Histoire de Mme. Pompadour, Bossuerovy spisy vědecké atd.
Čís. 10. Domácí kaple: zde oltář, kanonické tabulky, 4 pozlacené svícny řezbářské práce, krucifix ze slonoviny, zvonek, klekátko, 2 oválové obrazy s reliquiemi, obrazy: Nanebevzetí P. Marie, portrét papežův, Matka Boží, 12 oválových obrazů biblických a historických.
Čís. 11. Komnata se starými brokátovými čalouny a pozlacenými lištami, dvoje záclony, nábytek, postel, 15 znaků (erbů) většinou polských, 6 pušek brokovnic (1 od Kajetána Kellnera v Salzburgu), puška ptáčnice pro paní hraběnku (od Jiřího Kellnera v Salzburgu) se zlatým kováním a Küenburgským a Waldsteinským erbem, 3 lovecké tesáky. Obrazy: hraběnka Černínová, Adam a Eva, krajiny, P. Marie, sv. Jan, Nanebevzetí P. Marie (krásně malovaný.

O tom, jak vypadaly další místnosti v zámku se dočtete za týden.

Richard Hrdlička