Bouraní a výstavbu nového mostu financuje Jihočeský kraj. Předpokládaný termín dokončení prací je v květnu příštího roku.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Stavba má být dle smlouvy o dílo dokončena do 550 kalendářních dnů od předání staveniště, předčasné užívání díla (zprovoznění mostu pro dopravu) do 480 kalendářních dnů. Předání staveniště se uskutečnilo 23. června loňského roku. Zimní přestávka na stavbě trvala od 1. prosince do 20. února.

Starý plánský most už v pondělí 18. července nahradí provizorní jednosměrné přemostění Lužnice.
Most v Plané nad Lužnicí srovnají se zemí, zastoupí ho jednosměrné přemostění

Cílem investice za cca 205 milionů s DPH je zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy v regionu.