Hotový je most, pod kterým povede připojení na dálnici D3, Zvěrotice a další přilehlé obce. Začala výstavba základních protihlukových stěn, kdy jsou u Soběslavi osazovány betonové sloupy. Jasné obrysy dostává i podchod u soběslavského nádraží.

Pokročila i realizace Zvěrotického tunelu, který je momentálně již z části zasypán. Hotova je jeho většina, 210 z 370 metrů. Uvnitř byly vybudovány rozvody i chodník.

Velká estakáda u Sedlečka už je pod betonem. Na nové nadjezdy III. třídy mezi Sedlečkem a Klenovicemi, Myslkovicemi a Janovem, Doubím a E55 se již vrátil provoz.

| Video: Youtube

I malá estakáda přes rybník Kamenný je téměř hotová, aktuálně se dokončují betonáže a boční mostovky. Hotové jsou zásypy předpolí u tohoto druhého nejdelšího mostu.

Postupně vzniká odvodnění tratě, v některých místech pracovníci dokončují odvrtávání skály. U Doubí už je usazena konstrukce tunelového mostu, který zasype 11 tisíc kubíků zeminy.

Nová železniční přeložka o délce 8,8 kilometrů
Soběslav - DoubíVýstavba nové trati v souběhu dálnice D3 byla zahájena v září roku 2019. Investorem je Správa železnic, hodnota zakázky se má vyšplhat přes 4 miliardy korun, zhotovitelem stavby je společnost Soběslav – Doubí skládající se ze tří firem Strabag, Eurovia a Metrostav. Trať má být dokončena v květnu roku 2023. Při její výstavbě nejsou budovány žádné přejezdy. Dopravní situace je řešena podjezdy a nadjezdy, aby zde vlaky mohly vyvinout rychlost nad 160 kilometrů v hodině.