Strážníkům už přes deset let velí Petr Svoboda. Zajímalo nás, jak se osvědčilo svěření určitého okrsku města konkrétnímu strážníkovi.
„Troufám si říci, že se pochůzková činnost osvědčila a bylo by dobré ji udržovat a rozvíjet,“ říká velitel.

Naplnil se tedy předpoklad, že policista bude pro obyvatele svěřené části známou osobou?

Přítomnost strážníků v ulicích je zásadním prvkem, který dovoluje okamžitě reagovat na podněty občanů. Za rok získali výbornou místní znalost svého rajonu a potěšující je, že přibývá lidí, kteří se neostýchají je oslovit se svým problémem. Těší nás, že jsme za celý rok nezaznamenali ani jeden negativní ohlas na jejich působení v terénu. Naopak, někteří občané vyslovili požadavek, aby strážníci byli na pochůzkách ještě častěji, což bychom rádi splnili.

Která místa jsou nejproblémovější?

Jednoznačně sídliště Nad Lužnicí. Panelové sídliště s deseti tisíci obyvatel má mnoho problémů a náš strážník tu už absolvoval devadesát směn, přičemž zaznamenal sto třicet podnětů a nedostatků. A také Maredův vrch, kde největší problémy souvisejí s mládeží, protože tu jsou školní areály. Strážníci tu opakovaně odhalili zneužívání alkoholu, tabákových výrobků i drog.

Měnili se během roku pochůzkáři?

Pět okrsků mělo po celý rok stejného, ve dvou lokalitách nastala změna, protože strážník odešel z řad městské policie. To je případ například Blanického předměstí.

Čeho se problémy nejčastěji týkají?

Spadají zejména do obalsti životního prostředí a dopravy. Například ze sídliště Nad Lužnicí jsem předali životnímu prostředí osmdesát osm podnětů a dopravě dvacet, z rajonů Čelkovice, Horky, Větrovy a Podhrad dostal odbor dopravy jedenačtyřicet případů. Přestupky se často týkají také mládeže, která konzumuje alkohol. Proto naši pochůzkáři aktivně spolupracují s vedením škol. Časté jsou také problémy s vraky aut.