Spolu s nimi se zabývala ještě staršími přestupky, které nebyly dořešeny. Celkem 92 případy, většinou z oblasti přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Ve správním řízení projednali ve Veselí 47 přestupků, kdy u většiny padly pokuty, které v úhrnu dosáhly 75 tisíc korun. Oproti roku 2015 se počet přestupků loni snížil.