Jeho upozornění platí pro celý Jihočeský kraj, jižní okresy Plzeňského kraje a okresy na jihu a západě Vysočiny. S bouřkami by tam lidé měli počítat od dnešních 13:00 do zhruba půlnoci.

Vedle případného rozvodnění potoků a zatopení některých míst podle meteorologů může hrozit nebezpečí také od blesků nebo padajících a poletujících předmětů.