Dobroběh se bude konat v sobotu v Soběslavi a svou účastí běžci podpoří provoz centra Rolnička. Diakonie Rolnička pomáhá sto dvaceti dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

Ludmila Pokorná

Pozn.: V galerii fotodokumentace z loňského prvního ročníku.