Požáry na přelomu 19. a 20. století přivedly tehdejší zastupitelstvo Mezné na myšlenku založit vlastní sbor dobrovolných hasičů. Než se tak ale v roce 1925 stalo, bylo potřeba tento krok důkladně připravit a zajistit spoustu organizačních záležitostí. Letos už místní hasiči oslaví 90 let od svého založení.

Přípravnými a organizačními pracemi byli v tu dobu pověřeni župní starosta ze Soběslavi Jan Jungman, řídící učitel z Kvasejovic Karel Mikuškovič, rolník Jan Drs a domkář František Koktavý.

„Vyvrcholením hasičských oslav jejich založení bylo veřejné slavnostní shromáždění 28. října 1925, na kterém pronesli slovo starosta Karel Herza a zástupce župy Karel Mikuškovič. Při této příležitosti byla také novým hasičům předána brigádně postavená hasičská zbrojnice za 12 tisíc korun a technika včetně potahové stříkačky v hodnotě 32 tisíc korun. Ta byla pořízena za prostředky věnované jak samotnými členy, tak i ostatními občany," informoval k založení SDH místní kronikář Jan Kolář.

Krátce po oficiálním vzniku byla stavena samaritánská stráž, jejímž posláním bylo poskytování první pomoci občanům při nemocech a živelných pohromách.

Samotnou náplní práce dobrovolných hasičů z Mezné bylo a dosud je osvojování si hasební techniky, její údržba a dříve také péče o vodní zdroje. Těch bylo v té době v obci sedm. Významnou událostí praktických příprav se stala účast v hasičských soutěžích různých úrovní. První velké župní cvičení se uskutečnilo 2. srpna 1938 v prostoru zahrad u Kundrátů a Špinglů.

Činnost při okupaci

„V období okupace naší republiky byla činnost hasičů řízena okupačními orgány. Členové povinně zajišťovali noční i denní hlídky, dohlíželi například na zatemnění oken či prováděli kontrolu cizích osob. Činnost se v době války omezila pouze na kulturní akce, jako byly například taneční večery v hasičské zbrojnici," sdělil Jan Kolář.

Po osvobození v roce 1945 dochází i ve sboru k rapidnímu oživení. Je vytvořeno okrskové, okresní, krajské a celonárodní uspořádání, kdy mezenská základní organizace patří do okrsku Dírná, který sdružuje tyto hasičské sbory: Mezná, Chotěmice, Nová Ves, Zářičí, Dírná, Závsí, Třebějice a Lžín. Pravidelně jsou pořádány soutěže požárních družstev, v nichž se jim často daří. Družstvo mužů několikrát postoupilo z okrskového kola do vyšších soutěží a také tam předvedli vynikající výkony.

Vrcholem se však stala 50. a 60. léta 20. století, kdy velitelem sboru hasičů v Mezné je František Kotalík a členská základna se v roce 1953 rozrůstá o družstvo žen, které na okrskových i okresních soutěžích získává nejedno dobré umístnění. V roce 1955 byla členům slavnostně předána stříkačka PS-8 v hodnotě 22,5 tisíce korun.

Brigádnická činnost

Současnost je o poznání chudší, než to bývalo dříve. „Hasičských soutěží a podobných akcí se mezenští dobrovolní hasiči už nezúčastňují. Výjimkou byl rok 2010, kdy se naši hoši pod vedením nového starosty sboru Jiřího Švarce mladšího zúčastnili hasičské soutěže v sousední obci Přehořov v kategorii PS-8, a to po neuvěřitelných pětadvaceti letech. V této době došlo k omlazení vedení sboru a také k náboru nových členů," zmínil se k současné situaci kronikář.

Nyní se činnost omezuje na několik brigád ročně podle potřeby obce a jedenkrát za rok dobrovolníci z Mezné uspořádají výroční valnou hromadu.

„Naše hasičská schráň je ve stavu z roku 1925. A to dosud bez sebemenších stavebních úprav, avšak udržovaná v čistotě a pořádku," upozornil na zajímavost Jan Kolář. Místní hasiči také vlastní stříkačku PS-8 z roku 1955, dále také raritu a velkou cennost potahovou stříkačku z roku 1925, o které říkají, že je v bezvadném a původním stavu.

Aktuální počet mezenských dobrovolných hasičů je 25, z čehož je osmnáct mužů a sedm žen.

Autor: Kamila Bílá