Důvody vysvětlil místostarosta Václav Klecanda. „Vložili jsme důvěru v sousedskou pomoc a přirozenou zodpovědnost a sounáležitost mezi Táboráky. Na začátku epidemie to byla efektivnější i rychlejší cesta saturace široké veřejnosti rouškami. Vážíme si těch spoluobčanů, kteří nemysleli jen na sebe, poskytli roušky i pro své okolí a pomohli tak nám všem zvládnout počátek epidemie lépe, než v jiných místech republiky i Evropy,“ míní Václav Klecanda.

Neznamená to však, že je město pasivní. Naopak. Díky jeho obchodním vztahům a distribuci se na potřebná místa dostaly tisíce roušek, další tisíce ušila síť dobrovolníků.

Další zamýšlené kroky popsal vedoucí kanceláře starosty Martin Nešuta. „Nadále se však budeme snažit, abychom rychle zásobili místa, kde dochází k masivnímu styku služeb a široké veřejnosti, pokud v takových místech bude nedostatek ochranných prostředků,“ vysvětlil Martin Nešuta.