Na Dni otevřených dveří starosta Jiří Šimánek prozradil, že s výstavbou pomohla dotace z Integrovaného regionální programu ve výši 23 milionů. „Jde o investici, kterou vkládáme do našich nejmenších, při nedávné školní inspekci byla škola ohodnocena velmi příznivě. Proto přeji žákům i učitelům zdárné pokračování a úspěšné užívání nových půdních prostor,“ zmínil.

MODERNÍ VYBAVENÍ

Žáky asi nejvíce zaujaly moderní notebooky. To potvrdil i dvanáctiletý Oliver Nesnídal. „Baví mě technologie, matematika a zeměpis. Už se moc těším na práci v nových učebnách,“ prozradil žák 7.A.

Zástupce ředitele Martin Koukal, který učí informatiku, uvedl, že učebna ITC pojme až 28 žáků. „Vybavena je nejnovějšími počítači, využijeme je na škálu předmětů. S dětmi budeme například pomocí čipů měřit teplotu a tlak či programovat Ozoboty z lega,“ upřesnil možnosti výuky.

Projekt odstartovali pedagogové, kteří na škole již nepůsobí, Vladimír Vochozka a bývalá ředitelka Hana Vellánová.

Vybavení speciálních tříd, které vznikly v podkroví Základní školy Planá nad Lužnicí, by mělo dětem s učiteli umožnit zkoušení různých fyzikálních, chemických a biologických pokusů.

Ředitel Pavel Grenar připomněl, že výstavba se konala za provozu a poděkoval všem za shovívavost a tolerantní přístup. „Za projektem stojí tým učitelů, který již u nás nepůsobí, ale také učitelka přírodopisu Lucie Jelínková. Přeji si, aby učebny sloužily našim dětem i pedagogům ku prospěchu a aby to bylo pro všechny podnětné prostředí,“ připojil přání.

Na půdě objevili původní plány staré budovy z roku 1938.
V podkroví staví dvě moderní učebny