Tím došlo k propojení tří systémů centrálního zásobování teplem (Bytes Tábor, Teplárna Tábor a C-Energy Teplárna Planá). „V současné době probíhá vyregulování navazujícího systému společnosti Bytes, což se může dočasně projevovat kolísavou teplotou teplé vody v připojených objektech,“ uvedl Ondřej Semerák.

Pro Bytes začátek odběru tepla z teplárny v Plané znamená nejen nižší nákupní cenu, ale zkrácení, popřípadě úplné zrušení budoucích odstávek dodávky tepla na tomto sídlišti.

Veřejnost nejvíce zajímá budoucí cena tepla. „V příštím roce, pokud to dobře půjde, plánujeme snížení ceny tepla. Napojení na teplárnu v Plané nad Lužnicí je jeden z prvních kroků ke kompletní změně v oblasti zásobování teplem v aglomeraci Tábora. Konečným důsledkem by mělo být zlevnění ceny tepla. Na přesné kalkulace je ale ještě brzy,“ vysvětil Ondřej Semerák.

Aktuální cena tepla v Táboře pro rok 2020 je 713 Kč/GJ s DPH.

Společnost C-Energy Planá získala více než 50 procent akcií Teplárny Tábor. Akvizice přinese důležitou stabilizaci v oblasti dodávek tepla a energií v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Sjednocení centrálního zásobování teplem s odběrem téměř 900 tisíc GJ ročně znamená také významný ekologický přínos do budoucnosti.