Sérii vystoupení tříd Pařezová chaloupka, Maková panenka a Motýl Emanuel, Bob a Bobek, Krtek a Víla Amálka uvedla ředitelka MŠ Pohádka Kateřina Burgstallerová. Ve své úvodní řeči zmínila, že besídka je určená především maminkám. „V neděli 8. května slavily Den matek, na mnoha místech světa se vzdává hold právě maminkám a mateřství. Děti jim v tento den dávají květiny a jiné vlastnoručně vyrobené dárky, dárkem pro vás bude navíc dnešní vystoupení plné básniček, písniček a tanečků, které si pro vás společně s učitelkami a asistentkami připravily,“ naznačila.

Oba rodiče jsou důležití

Náš život podle ní stojí na dvou pilířích. „Jedním je sebeúcta a sebejistota, s tou nám nejvíce pomáhají právě maminky, které děti balí do něhy. Mazlením, tulením, přijetím a bezpodmínečnou láskou. Maminky tvoří domov z drobností, něžností a malých rituálů,“ vysvětlila Burgstallerová.

Druhým životním opěrným bodem je sebedůvěra a sebecennost. „Tu nám pomáhají budovat tatínkové, když umí ocenit, co se dětem povedlo. Když společně něco dělají. Táta je mostem odvahy, dítě zpevňuje a posiluje, potomek u něj hledá bezpečí a sílu,“ dodala ředitelka mateřinky.

Přednostní otců je limit a řád, matek naopak nekonečná otevřená náruč a důvěra. „V životě tak stačí mít oba pilíře pevné a z ratolestí vyrostou spokojení a šťastní lidé,“ míní.

Zlatá párová čtyřka juniorů. Zleva Tomáš Panchártek, Kryštof Janáč, Jakub Sprinzl a táborský Ondřej Pecival.
Táborský Ondřej Pecival získal s párovou čtyřkou zlato na juniorském ME veslařů!

Ekoškola není jenom o hraní

Po pestrém programu příchozí zhlédli navíc i poučný čtvrthodinový dokument z dílny dětí, učitelek i rodičů nazvaný Ekoškola v ekoškolce, který přiblížil, že úkolem předškolní instituce není jen hlídání a zábava pro děti ale také vzdělávání.

Amatérským dokumentem provázela Karolína Hufová ze třídy Ferda Mravenec, která představila činnosti mateřinky, díky kterým se může pyšnit titulem ekoškola a viset před ní zelená vlajka.

V ekoškolce šetří vodou, elektřinou, jídlem i dalšími zdroji. Třídí odpad, pěstují zeleninu i bylinky, starají se o brouky, ptáky i další živočichy na zahradě. Učitelky i děti respektují tzv. ekokodex, který stanovuje jednoduchá pravidla.

Ekokodex MŠ Pohádka

- Nekoukáme netečně, když se svítí zbytečně.
- Zdravě jíme a nenecháváme zbytky.
- Vodou všichni šetříme a moc si jí vážíme.
- Umíme šetřit papírem, kreslíme na něj z obou stran.
- Každý odpad roztřídíme, co kam patří, dobře víme.
- Staráme se o ptáčky na školní zahradě a pomáháme ornitologům s jejich sčítáním.