Všechna města okresu již vědí, za co letos utratí. Patří k nim i Planá nad Lužnicí se Soběslaví. Schválené rozpočty počítají s miliony korun na zlepšení života ve městech. Zatímco Plánští spustí realizaci velkého parku a kluziště, Soběslavští budou dál zvelebovat ulice a místa v centru města.

„Již chceme dokončit rekonstrukci náměstí, a to včetně mobiliáře. Chybí nám už jen jeho střed,“ potvrdil starosta Jindřich Bláha s tím, že na akci, již realizují již kolem pěti let, mají v letošním rozpočtu 30 milionů.

Celkem Soběslavští očekávají příjmy a výdaje ve výši 161,5 milionu. Peníze dále půjdou do úpravy prostoru mezi základní školou a gymnáziem, vylepšení smuteční síně, do chodníků a silnic či rekonstrukce staré radnice.

Bude rozlehlý téměř dva hektary, nabídne spousty atrakcí pro aktivity dospělých i dětí. To je park, do něhož už v tomto roce město investuje první miliony.

Starosta Jiří Šimánek u tak zvaných Zelených vrchů zmiňuje ale i praktickou stránku.

„V blízkosti obytné zástavby máme kachní farmu a my těmito vybudovanými vrchy chceme odklonit zápach, který se z ní šíří,“ vysvětluje starosta s tím, že v letošním roce již na projektu začnou pracovat.

Pro Zelené vrchy si připravili prvních pět z plánovaných až 15 milionů. Dva miliony bude stát přeložka vysokého napětí, zbylé tři už půjdou do terénních úprav. Vedení města také nechá zpracovat projekt, v němž se promítnou i některé připomínky od obyvatel Plané. Rozlehlý park má být hotový příští rok.

„Nebude to obyčejný park ani jen dětské hřiště, ale prostor pro celou rodinu i cyklisty, kteří Planou budou projíždět a tady si odpočinou,“ slibuje starosta.

Zastupitelé v rozpočtu schválili i další peníze pro trávení volného času Plánských. Například do sportovního centra Za Řekou poslali pět milionů na provozní úpravy terénu, ale především lidé dostanou kluziště. To doplní prostor v sousedství tenisové haly.

„Dotaci na něj nezískáme, tak se začneme bavit o tom, že bychom letos udělali levnější verzi a tu případně v budoucnu rozšířit,“ naznačil Jiří Šimánek.

Planá má letos výdaje nastavené o 21,5 milionu vyšší než příjmy. Rozdíl uhradí úspory z předchozích let. Celkem by do rozpočtu mělo přijít 81,7 milionu a odejít z něj 103,2 milionu. Deset milionů zastupitelé vyčlenili na úpravu centra, osm pro revitalizaci nábřeží.