Celkem šest subjektů v Táboře využívá slova muzeum. Klasickému pojetí se některé z nich vzdalují, ale přesto nabízejí expozice, které stojí za to vidět. Nově se k šestici včera přidalo Muzeum pivovarnictví.

Z názvu je patrné, že návštěvníky zavede na samý zrod Tábora, neboť krátce po jeho založení obyvatelé s vařením piva začali. Várečných domů bylo po roce 1437 na tři stovky. „Tenkrát totiž pivo nebylo vnímáno jako alkohol, nýbrž jako potravina," vysvětluje vysoké číslo ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka, jenž nyní pomáhal 
s expozicí ve sklepení Besedy.

Muzeum v pátek představil Jaroslav Petrů, ředitel střední školy obchodu a řemesel, pod níž objekt Besedy od roku 2005, kdy kraj sloučil několik středních škol do jednoho subjektu, spadá. Tím tenkrát skončila její novodobá éra střediska praktického vyučování a prioritou školy se stala záchrana historického domu na Žižkově náměstí.

Během dvou let začala dlouhá a nákladná rekonstrukce, na jejímž konci je muzeum, ale do dvou let má přibýt i minipivovar. „Prohlídka muzea bude součástí návštěvy historického podzemí, v jehož cíli lidé ochutnají naše pivo, které chceme vařit. Seznámíme je s výrobou i historií piva," říká Jaroslav Petrů s tím, že zatím moc historických exponátů dohromady nedali. Dotace, již získali, je tlačila k rychlejšímu otevření, než plánovali.

Prohlídka muzea je možná každý všední den, aniž byste museli projít všemi chodbami pod náměstím. Otevřeno bude od 12 do 16 hodin a provede vás jím Kateřina Bartoňová. Ta upřesnila, že po ukončení zkušebního provozu 18. 1. zaplatí dospělí za návštěvu 30 korun a děti do 140 centimetrů budou mít i nadále vstup zdarma. „Momentálně uvidí repliky historického skla a keramiky zapůjčené z Husitského muzea a do hlavní turistické sezony chceme pořídit další exponáty. Ty jsou teď naší prioritou. Návštěvníci se dozvědí o historii pivovarnictví v Táboře, o tom, jak se pivo vařilo dříve a jak se vaří nyní, máme tu i interaktivní tabule," přibližuje vybavení muzea průvodkyně.

Po revoluci se v Táboře vyrábělo pivo značky Kotnov a Palcát, dlouho se ale neudržely. Škola teď plánuje, že ve spolupráci s vysokou školou chemicko – technologickou uvede svou vlastní značku. Kdo se bude chtít vrátit na začátek pivovarnictví v Táboře, vstoupí do historických sklepů, které začátky pamatují. Objekt Besedy je poprvé zmiňován již v roce 1438.

„Tomuto měšťanskému domu také můžeme říkat U Lichviců, což je jméno jeho prvního známého majitele. Má jedny z největších pivovarských sklepů v Táboře, takže tady je možné si představit, jak sem pivo v sudech stěhovali a nechávali ho tu zrát. Nešlo o žádný velký pivovar, tady jsou malé ležácké sklepy měšťanského domu, kde se pivo vařilo," přibližuje Jakub Smrčka.

Starosta Jiří Fišer otevření muzea vnímá jako další díl nabídky v oblasti cestovního ruchu. Při této příležitosti také zmínil osud realizace muzea, které by mapovalo táborské vodárenství. Sídlo by mohlo získat nad sádkami. „Tento projekt zatím stojí. Počítali jsme s ním jedině v případě, že by existovala nějaká vhodná dotace, ale teď zatím není a nepředpokládám, že by zastupitelé byli ochotní uvolnit na muzeum větší obnos," řekl.

Na počátku 16. století ve čtyřech táborských městských čtvrtí fungovalo už jen 13 pivovarů. V okolí měly několik chmelnic, ale k pokrytí celé výroby nestačily. Proto se chmel za nemalé peníze dovážel. Zdejším pivem měšťané zásobovali celý kraj. Sladovny v té době na tom ale dobře nebyly. Vody bylo málo, a proto stávaly podél řeky. Teprve pivovar v Kotnově měl vlastní sladovnu. Pivovar v zaniklém hradě na konci 16. století založily samy obce. Výroba táborského piva pak ve 2. polovině 20. století skončila.

Oprava Besedy:
Období let 2007 – 2015
Dotace kraje - 12,7 mil.
Dotace z ROP - 8,6 mil.
Zdroje školy - 10,8 mil.
CELKEM - 32,3 mil.