Naposledy se ve zdejších pískovnách, jimž se říká vlkovské, veselské nebo i horusické, těžilo v devadesátých letech. Nyní se sem stroje vrátí. Společnost BS Cost vytěží poslední zásoby štěrkopísku, ze dna stroje dostanou zhruba 250 tisíc kubíků. Jde o místa, na nichž byla těžba již naplánovaná a schválená, ale předchozí majitel je opustil dřív, než práce dokončil. Koupání v lidmi nejvyužívanějším jezeru se práce nedotknou.

Kolem pískoven vede naučná stezka Veselské pískovny. Ty 
v CHKO Třeboňsko zabírají mezi Veselím n/L., Vlkovem a Horusicemi plochu 240 hektarů. Pět oddělených štěrkových jezer vzniklo po těžbě v letech 1952 až 1986. Stezka je 7 kilometrů dlouhá, vybavená 14 informačními tabulemi umístěnými na březích dvou jezer.

„Těžit se bude na západně položených pískovnách, které jsou ve směru na Horusice. Vize, jak nám ji firma prezentovala, vypadá moc dobře, pokud dodrží všechno, co slibují," ujišťuje starosta města Ladislav Sýkora. Až práce skončí, investor zrekultivuje těžební prostory i další břehy a cesty, aby pískovny mohli lidé využívat k rekreaci i rybaření.

Jak za firmu GET, která projekt těžby připravuje, říká její jednatel Tomáš Pechar, zůstaly na jezerech u Horusic čtyři dobývací prostory.
„Na jednom z nich zbývá asi dvě stě padesát tisíc kubíků nevytěžených zásob. Všechno je ještě historicky povolené od roku asi 1992 až 1993, kdy pískovny zůstaly opuštěné a nikdo se o ně nestaral," upřesňuje a dodává, že v rámci odprodeje zbytného majetku předchozí společnosti, koupila pozemky i dobývací prostory firma BS Cost. 

Užijí si koupající i rybáři

Než budou mít pískovny po levém břehu za sebou celou sanaci a rekultivaci, uplynou minimální tři roky. Tomáš Pechar hovoří o tří až čtyřleté práci. Pak jezera přizpůsobí rekreaci příměstského typu.

„Bude to jednoduchá úprava, žádné stavby, jen by tu měl být nějaký bufet. Místo je určené hlavně pro rybáře, kteří si tyto plochy pronajímají. Také tu bude parkoviště, aby se tu nestálo tak nadivoko."     Než si rybáři nahodí třeba na štiku či jiný velký kus, se kterými se tu počítá, musí firma zrušit všechny dobývací prostory, neboli místa pro těžbu. Horní zákon na ně totiž váže řadu povinností a jejich majitel by měl velké problémy, kdyby se v nich některý z koupajících utopil.

„Aby se ale mohly zrušit, musí se zlikvidovat zbytkové zásoby, pak se může sanovat a rekultivovat a teprve potom se budou pískovny moci bezpečně používat," upřesňuje Tomáš Pechar z firmy GET.
Kromě těžby se bude investor zabývat také znečišťováním jednoho z jezer. Jde o jižní plochu směrem ke kempu Měruše, kde je sice stále dobývací prostor, ale štěrkopísek už je dávno vytěžený.

Kdysi tudy vedla přirozená cesta rybničních kalů ze dvou nedalekých rybníků přímo do Lužnice. Když se sem ale v 70. letech nastěhovali těžaři a vznikly po nich pískovny, strouha pro kaly zmizela.
„Od té doby rybniční kaly tečou do jižní pískovny, kterou tím zanáší. Aby mohl být i tento dobývací prostor zničen, musíme pískovnu přepažit a znovu tudy vést vody z rybníků rovnou do Lužnice," vysvětluje práce, které v pískovně pomohou udržet lepší kvalitu vody.

Oblastí současného zájmu firmy BS Cost jsou tedy dvě pískovny na levém břehu řeky, podél silnice na Třeboň, kde našli svůj ráj i nudisté. Investice proto snad potěší i autora diskuzního příspěvku na internetu: Pískovny na Vlkově jsou tradičně excelentní. Pro nuda koupání se využívá celá jižní zátoka na pravém břehu Lužnice a prostřední část na levém břehu. Snad jen upozornění pro ty, kteří tento krásný kout ještě nenavštívili: jedná se o stoprocentní přírodní koupaliště bez jakéhokoli zázemí – parkování, WC a podobně.

Další tři veselské pískovny leží na protějším břehu řeky Lužnice. I na něm ale má firma částečná vlastnická práva, a proto i sem směřuje své budoucí plány.
Podle Tomáše Pechara bude s městem hledat záměr, jak je udělat pro místní občany i pro turisty ještě atraktivnějšími než jsou dosud.