Svého psa si Veselští už nebudou pouštět, kde se jim zlíbí. Od července začne platit vyhláška, která se nově zaměřuje i na volné pobíhání psů. Schválený dokument nahradí 14 let starou vyhlášku.

Jak uvedl tajemník radnice Petr Kocián, text, kterým se až dosud řídili, byl překonán novými ustanoveními zákonů. Podle místostarosty Milana Poucha nejde v nové vyhlášce tolik o obsah, jako o formu. „Vše je zjednodušené, takže lidé by měli všem formulacím a předpisům lépe rozumět," říká místostarosta.

Obecní nařízení upravuje několik oblastí. Jednou z novinek je zákaz volného pobíhání psů na většině území města. Psa z vodítka budou moci Veselští pouštět již jen ve vymezeném prostoru. Zastupitelé k tomuto účelu schválili jen tři oblasti.

„Vhodné lokality jsme vybírali podle toho, aby psi neohrožovali lidi, a aby neběhali v zástavbě," vysvětlil Milan Pouch. Strážník Vítězslav Uzel ale upozornil, že i na „volných" místech platí, že pes musí svého pána poslechnout na slovo. „V některých případech se tak ale neděje. Ani na vyznačených lokalitách nesmí větší plemeno ohrožovat menší," dodal Vítězslav Uzel.

Hrozí pokuta

Pokud navíc majitel po psovi neuklidí exkrementy, vystavuje se blokové pokutě. Tisíc korun hrozí za znečištění veřejného prostranství, pět set pak za to, když pes pobíhá mimo označený prostor.

Vyhláška si také posvítí na pití alkoholu na veřejnosti. Kořalku, víno ani pivo lidé nebudou smět konzumovat v okolí fary, kulturního domu, pošty, na náměstí a před domem seniorů. „Tady všude je to už zakázané. Pokud někoho uvidíme, že vyhlášku porušuje, zpočátku budeme na ni jen upozorňovat. Ovšem nesmí se to opakovat. To už budeme muset ukládat pokuty," upozorňuje dále strážník Vítězslav Uzel s tím, že lidé si většinou nechají říct.

Ani na turisty, kteří do města přijedou, nebudou platit výjimky. Podle zkušeností ale hřeší jiným způsobem: místo aby používali cyklostezky nebo silnici, jezdí po chodnících.

S novou vyhláškou nemá problém například Božena Kovandová (69), která bydlí na nejhustěji obydleném Blatském sídlišti.

„Oceňuji, že jsou ve vyhlášce přesně daná místa, kde lidé mohou venčit své psy. Štve mě, že někteří vyjdou jen před panelák a mnohdy po psech ani neuklidí," zlobí se na nepoctivé páníčky a doufá, že se zaleknou a novou vyhlášku budou dodržovat.

„Nejvíce mi vadí psi kolem dětských hřišť. Chodím na ně s vnoučaty a kolikrát se divím, že je lidem úplně jedno, co jejich pes dělá," dodává.

Co upravuje vyhláška:
pobíhání psů – volná plocha je u sídliště U Zastávky, kolem Blatského potoka a v Horusicích
pořádání veřejných produkcí ve městě je povoleno od 8 do 22 hodin, výjimku udělují radní
užívání veřejné zeleně – například zákaz vstupu na záhony
vylepování plakátů, letáků, inzerátů či obchodních nabídek na budovách a dalším majetku města je zakázané