Chcete začít podnikat nebo rozšířit svou provozovnu? Potřebujete opravit dílnu nebo pořídit stroje? Nebo váš spolek potřebuje vybavit klubovnu? Je kulturní sál ve vaší obci ve špatném stavu nebo u vás chybí hřiště?

Jestli ano, můžete využít prostředků, které nabízí místní akční skupina Krajina srdce díky realizaci svého Strategického plánu Leader.
„Vyhlašujeme výzvu k předkládání projektů, které se týkají například podnikatelských aktivit zemědělců či zlepšení sousedských vztahů,“ přiblížila výkonná manažerka MAS Krajina srdce Monika Hienlová.

Příjem projektů se uskuteční v kanceláři MAS Krajina srdce na Žižkově náměstí v Mladé Vožici od 10. do 12. května. Více informací naleznete na webových stránkách skupiny.

Na co žádat?

Podnikatelské aktivity nezemědělců - dotaci lze využít na opravu a pořízení nové provozovny, nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení, propagaci a marketing.
Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů - dotaci lze využít na projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení podmínek pro pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí a ke zlepšení úrovně spolkového života obcí (opravy kluboven, sálů, zřízení hřišť, apod.).
Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů - dotaci lze využít na vytvoření a vybavení vhodných prostor tj. stávajících školních zařízení i nově vybudovaných informačních a školicích center pro aktivity směřující ke vzdělávání
a rozvoji lidských zdrojů.