Stavba, která přinesla zkapacitnění plochy, se dokončila oproti původnímu plánu dříve. Jak sdělila vedoucí městského odboru investic a strukturálních fondů Eliška Pospíšilová, parkoviště nyní nabízí 181 parkovacích míst, z nichž je sedm míst vyhrazeno pro invalidy.

V prostoru parkoviště jsou vybudovány dvě nástupní a výstupní parkovací místa v režimu K+R neboli „Kiss and Ride“. V horní části parkoviště je vyhrazeno místo pro autobusy, před bazénem je určeno i pro osobní vozidla. Takto označené parkování je vyhrazeno pro krátké zastavení nebo vyčkávání vozidla.

Na parkovišti není umožněno dlouhodobé parkování pro autobusy. Pro ty bylo zřízeno parkování u zimního stadionu už v minulém roce.

Při stavbě došlo k celkové změně koncepce odvodnění. Nově jsou svedeny povrchové vody do vsaku a pouze část dešťové vody v případě většího množství srážek odteče přepadem do kanalizace. Toto řešení odpovídá současným trendům v hospodaření s vodami.

Tábor během letošního roku opraví a zvětší parkoviště před plaveckým stadionem.
Tábor opraví a zvětší parkoviště před plaveckým stadionem. Nabídne 180 míst

"Parkoviště je dále vybaveno zařízením na měření průjezdu vozidel. Na navigačním systému budou moci řidiči sledovat, zda je na parkovišti volno. V rámci stavby byla provedena pokládka kabelového vedení pro budoucí dobíjecí stanice pro elektromobily. V budoucnu tak nebude nutné zasahovat do nově vybudovaných povrchů. V okolí parkoviště byla provedena oprava chodníku, nové sadové úpravy a veřejné osvětlení," uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Podle projektu a návrhů odboru životního prostředí byly vysazeny podél parkoviště keře kdoulovců, pámelníku a dále tavolníků. Náhradu za vykácenou borovici tvoří tři stromy - javory kleny před budovou bazénu. V parkovišti vznikly dva ostrůvky s okrasnými travinami.

Celková cena díla činila cca 14,2 milionu korun bez DPH. Původní předpokládaná hodnota stavby byla 15,5 milionu korun bez DPH.