III. fáze

B) MOTIVACE

8. Preferenční pruh v Purkyňově ulici:
Investiční dopad ve výši 250 000 korun. Náklady na úpravu světelného signalizačního zařízení křižovatky nelze bez vypracování projektové dokumentace odhadnout.
9. Program cyklistické mobility:
Investiční opatření budou součástí jiného operačního programu.
10. Tvorba parkovacích míst:
Mírné navýšení rozpočtu.
11. Městská policie:
Odhadované ztráty budou cca 400 000 korun (80 000 vystrojení, vyškolení 1 strážníka + mzdové náklady 320 000 Kč)
Závěr:
Je evidentní, že i ve III. fázi pobídky motivací výrazně převyšují restriktivní požadavky města. Veškeré nadrámcové výnosy z park. systému se budou občanům vracet do dopravní obslužnosti.
Celkově bychom měli už ve II. fázi zvážit, zda chceme stavět další park. dům z městských peněz nebo využít možnosti investorů, kteří budou mít vlastní objekt. Při druhé variantě sice zatížíme v horizontu 3 – 4 let městský rozpočet krytím ztráty z provozů, nemáme však problém s úvěry a amortizací. Takovou možností je např. realizace nových park. kapacit formou PPP projektu. V horizontu 2 – 3 let od náběhu III. fáze bude nutné přehodnotit výnosy park. domů a nastavit je tak, aby generovaly zisk. Měly by být stanoveny takové ceny, které se tomu budou přibližovat.
Zvýšené výnosy z park. domů pokryjí provozní ztrátu z II. fáze, a připraví tak cestu pro budoucí pokrytí ztrát provozu nové linky a amortizaci kamerového systému. Opravdovou revolucí může být elektronické mýto, které může krýt daleko širší rozsah alternativ, a to nad rámec dosavadních kroků.
(11. července Strategie rozvoje veřejné dopravy)