III. fáze

B) MOTIVACE

Odhadované výnosy a ztráty z opatření:
Z uvedených kroků nelze vzhledem ke vzdálenému horizontu specifikovat. Opravdovou revolucí může být zavedení elektronického mýta. Všechny finanční dopady však musejí bzt prověřeny do šesti měsíců od zvažovaného náběhu.
Motivace:
1. Park. plocha Sedláčkova – odhadovaná investice do úpravy usměrněného vjezdu a výjezdu činí cca milion korun včetně kamerového systému.
2. Park. plocha Pražské sídl. – odhadovaná investice cca milion korun, včetně kamerového systému.
3. Park. plocha Blanické předměstí – odhadovaná investice do úpravy (v případě získání asfaltové plochy od ČD) činí cca milion korun, včetně kamerového systému.
4. Park. objekt Nové město – rozhodnutí závisí na volbě varianty. Minimální dopad znamená pro město využití nájemního vztahu s maximální možností provozní ztráty, která by dočasně (3 roky) neměla přesáhnout milion korun ročně. Při úspoře za neerealizované úvěry a nezohledněnou amortizaci, kterou bude nucen přenést soukromý subjekt, by měla být tato možnost pro město zajímavou alternativou. Část ztrát bude možné vykrýt ze zvýšených výnosů parkovacích marží na Novém městě.
5. Kompenzace za úbytek park. míst v Budějovické – bez dopadu na rozpočet.
6. Informační systém – investiční opatření budou součástí jiného operačního programu.
7. Preference MHD na Budějovické – bez dopadu na rozpočet.