III. fáze

B) MOTIVACE

10. Tvorba park. míst individuálními stavebníky – nové možnosti pro Nové město:
Dasavadní praxe je taková, že každá vestavba, rekonstrukce se zvýšenými nebo novými požadavky užitného prostoru s sebou nesou i zvýšené nároky pro parkování. Stavebníci jsou pak nuceni dělat ve svých objektech takové zásahy, které často historický dům poškozují a jsou sporné i z hlediska parkovací politiky. Naším cílem je vytvořit bezpečné ulice pro lidi. Je také zájmem, aby stavebník měl možnost využít adekvátní náhradu. Disponujeme řadou nabídek pro parkování a chceme, aby všechny možnosti lidé využívali. Cenovou politikou sazeb pak dáváme najevo jak.
Není–li možné z vaší strany takové parkovací místo vytvořit, nebo to není ani účelné, nabídneme vám využití dostatečné kapacity pro parkování v našem placeném systému. Využijete–li vzdálené plochy P+R, budete parkovat dokonce bezplatně a bezpečně. Míst k parkování však bude pro Nové město dostatek.
Další možností je uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na parkovací místo ve zvažovaném park. domě Nového města.
11. Městská policie – Vlídné město, Jezděte s námi:
Městská policie je pro výkon parkování nezbytná, a to nejen v restriktivních opatřeních, ale i v těch motivačních. Právě MěP, společně s odborem dopravy a technickými službami sehraje důležitou roli pomocníka, ochránce a rádce občanů a návštěvníků – poskytováním informací o možnostech parkování, využívání MHD a následně i předání informací o zabezpečení parkovišť a při přepravě v MHD.
Činnost působení v oblasti MHD a cyklistické mobility:
– přítomnost strážníků v autobusech, na zastávkách, kontrola bezpečnosti a ochrana cyklistů.
(Pokračování v pondělí)