III. fáze

B) MOTIVACE

8. Realizace vyznačení preferenčního pruhu MHD v Purkyňově ulici:
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro kvalitu MHD je její rychlost a pravidelnost. Nový autobus, stojící v koloně, je pro cestující k nulovému užitku. Pro úsek Purkyňovy ulice před napojením na Budějovickou bude proto prověřena forma částečné preference dle návrhu dopravního řešení zpracovaného ing. Otepkou. Preferenční pruh dle tohoto návrhu by vznikl rozšířením vozovky před napojením na Budějovickou a úpravou vodorovného značení. Zlepšil by výjezd městských i linkových spojů od autobusového nádraží. Upraveno by muselo být pro preferenci i stávající světelné signalizační zařízení křižovatky.
9. Program cyklistické mobility:
Vzhledem k rozšíření legislativních možností pro vedení cyklotras na profilech komunikací (redukce šířek jízdních pruhů), můžeme pro cyklisty vymezit samostatné jízdní pruhy. Vymezíme pro ně část vozovky. Nejen MHD, ale i cyklistická přeprava hraje v dělbě dopravní práce významnou roli. A že to jde, ukazují například taková města, jakým je i Soběslav.
Hlavní prioritu by měl mít cyklistický tah od nádraží na Žižkovo náměstí. K vymezení samostatné cyklotrasy by mohly sloužit stávající parkovací pruhy v ulicích Jeronýmova, Smetanova, Dobrovského, Tomkova, Herlošova a Palackého. Před vlastní realizací však musí být zpracována precizní studie, která stanoví celkový potenciál cyklistické dopravy tak, abychom neměli krásné oddělené stezky, po kterých nikdo nebude jezdit.

(Další díl zveřejníme v sobotu 7. července. Čtenáři, pište nám, jaký máte na nový systém parkování názor: reporter.taborsky@denik.cz)