III. fáze

B) MOTIVACE

3. Parkovací plocha Blanické před. (část); P+R – park + ride (zaparkuj a jdi, bezplatné):
Jako plocha alternativní bude sloužit pro ty, kteří nechtějí nic platit. Budou mít možnost využít kamerově zabezpečené parkoviště a prostřednictvím levné sazby v MHD rychle dojet do centra. Plocha bude uzavřená, s jedním vjezdem a výjezdem, se 100 míst. Tato plocha bude doplněna i možností výstavby dvoupodlažního parkovacího domu pro potřeby Pražského sídliště, a to z důvodu postupného uvolňování ulic od zaparkovaných vozů. Její využití a zapojení do systému musí být prověřeno s možností realizace další zástavby. Dopravně bude obsluhovat západní spádovou oblast města (směr Písek) + potřeby obyvatel vnitřní části města, sídliště, bez rozlišení kategorií.


4. P+W park. dům nad BUS nádražím, 200 míst nebo P+W park. dům (bývalé silo u nádraží), 120 míst – soukromý subjekt, nebo P+W park. dům – plocha, 100 míst plochy u nádraží:
V tuto chvíli není přesně stanoveno, jakou cestou se vydáme. To prokáže čas a možnosti vyjednávání. Je však jasné, že máme co nabídnout a víme, že každá alternativa je reálná. Řešením může být i úspora financí pro investici do nového park. domu soukromého vlastníka. Trvalá malá provozní ztráta, která se rovná amortizaci odpisů, může být pro město zajímavým řešením. Stejně tak plocha u nádraží může sloužit nad rámec park. systému jako plocha pro P+R ČD. Není ani vyloučené, že může být provozována ve vzájemné koexistenci obou subjektů – drah a města. Dopravně budou tyto plochy obsluhovat vnitřní spádovou oblast, oblast jihu (směr ČB) + potřeby obyvatel vnitřní části bez rozlišení kategorií.

Čtenáři, jaký máte názor na nový systém a připravované změny? Nejlepší náměty oceníme.
reporter.taborsky@denik.cz