III. fáze

A) RESTRIKCE

8. Městská policie
Dalším doplněním parkovacích ploch naroste náročnost pro výkon městské policie. Parkovací systém bude doplněn o parkovací domy, parkovací plochy. Stejně tak se opět výrazným způsobem změní i cenová politika. K efektivnímu výkonu je zapotřebí personálního opětovného posílení městské policie a to výhradně pro potřeby parkovacího systému o dalšího člověka.
Navrženo je tedy posílení o jednu osobu, zaměřenou výhradně na ostrahu parkovacího systému. Bude také pořízeno jedno malé dodávkové vozidlo pro přepravu botiček.


9. Elektronické mýto
V této fázi se prověří možnost zavedení elektronického mýta pro centrální část města a jeho sběrné příjezdové komunikace. Došlo by tak k přesnému a adresnému subvencování alternativ automobilové dopravy a veškeré výnosy by se vracely lidem zpátky ve formách udržitelných kompenzačních opatření (MHD, cyklostezky, pěší mobilita, apod.). Vzhledem k závratnému vývoji elektronických systémů nelze takový krok v tuto chvíli zcela vyloučit a je možné uvažovat o jeho zavedení.


Čtenáři, pište nám, jaký máte názor na nový systém a připravované změny: Nejlepší náměty oceníme.
reporter.taborsky@denik.cz(Další díl v zítřejším vydání)