III. fáze

A) RESTRIKCE

7. Den bez aut
Forma automobilové restrikce bude ve III. fázi posílena. Po dobu konání budou plochy Žižkova náměstí, náměstí Mikuláše z Husi, Tržního náměstí zcela uzavřeny pro automobily a otevřeny pro dětské hry a naučné akce různých forem a zaměření (od 8.00-15.00) a plochy uvolněny pro blokové čištění ulic.
Během dne se uskuteční dětské soutěže (ráno a dopoledne) a dospělé soutěže zaměstnanců městského úřadu a oslovených organizací a firem (dopoledne a poledne). Tyto akce proběhnou na třech místech a každé z nich ponese jinou tématiku:

–náměstí TGM s tématy o vlivu a významu dopravní osvěty, významu MHD a prezentaci nového autobusu a mikrobusu, bezpečných kol do městského provozu, ekologické osvětě

–náměstí Žižkovo s tématem soutěže dospělých a dětí, zaměstnanců městského úřadu

–náměstí Mikuláše z Husi s tématem bezpečnosti silničního provozu, prezentace dopravní policie, radarového systému, zdravotního a záchranného systému


V průběhu Dne bez aut půjde rovněž o prezentaci faktů, že pěší mobilita a vzhled veřejného prostranství jsou zcela zásadní pro výnos obchodních služeb a tvoří trvale udržitelnou a adekvátní protihodnotu pro nákupní centra.
Již v předstihu zde bude umístěno dopravní značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odborů dopravy, školství mládeže a tělovýchovy a životního prostředí , která ukáže proč je používání MHD pro města udržitelným a potřebným.