III. fáze

A) RESTRIKCE

4. Navýšení parkovacích sazeb – Nové město
V rámci posílení možností pro různé formy parkování dojde ke zvýšení sazeb pro parkování pouliční – exkluzivní. Přesná čísla není vzhledem ke vzdálenému horizontu přesně stanovit.
Po dokončení objektu parkovacího domu na Novém městě budou na Novém městě aplikovány již pouze dvě tarifní sazby – tyto již budou pravděpodobně shodné se starým městem:
Krátkodobé parkování
Střednědobé parkování


5. Navýšení parkovacích sazeb parkovacích domů Střelnice a Parkány P+G- park + go (zaparkuj a jdi)
Plochy budou placené v „medium“ (středním) režimu – samofinancovatelném. Je zcela evidentní, že nabídka suchého a prostorného místa v centru města s sebou nese i samozřejmý fakt, že každá služba stojí nějaké peníze. Poskytnutí takového, prakticky garážového stání, nemůže být pro městskou pokladnu trvalým břemenem dotační politiky.
Režim parkovacích domů se bude postupně blížit principům samofinancování, bez zohlednění amortizace a geneze zisků. I tato služba bude časově limitována s plným vědomí, že v horizontu dvou až tří let dojde k cenové úpravě směrem k této cílové metě.

6. Navýšení sazeb karetního systému – prognóza sazeb pro rok 20012
Pro zvýšené sazby na parkovacích plochách a v parkovacích domech bude systém reagovat na zvýšení výnosů z parkovacích karet. Přesná čísla nelze vzhledem ke vzdálenému horizontu přesně stanovit.


Čtenáři, pište nám, jaký máte názor na nový systém a připravované změny: Nejlepší náměty oceníme.
reporter.taborsky@denik.cz(Další díl v zítřejším vydání)