II. fáze

B) MOTIVACE

5. Výše jízdného MHD v nejkratším časovém řežimu zůstane zachována:
Jako vhodný marketingový tah se jeví ponechání cenové hladiny v nejkratším časovém pásmu bez ohledu na zvyšování nákladů. Pro financování celého sytému nejsou tržby z těchto nejlevnějších jízdenek podstatné (podílí se na celkové tržbě MHD cca 4%). Jejich ponechání tak motivuje používat dopravní prostředek MHD na krátké časové vzdálenosti. V centrální části města pak hraje i důležitou roli pro využívání parkovacích ploch systému P+P.
6. Tvorba parkovacích míst individuálními stavebníky – nové možnosti, nový pohled na věc pro Staré město:
Dosavadní praxe je taková, že každá vestavba, rekonstrukce se zvýšenými nebo novými požadavky užitného prostoru, s sebou nesou i zvýšené nároky pro parkování. Stavebníci jsou pak nuceni dělat ve svých objektech takové zásahy, které často historický dům poškozují a jsou sporné i z hlediska parkovací politiky. Naším cílem je vytvořit bezpečné ulice pro lidi. Disponujeme řadou nabídek pro parkování a chceme, aby všechny možnosti lidé využívali. Cenovou politikou sazeb pak dáváme najevo jak. Pokud není z vaší strany možné takové místo vytvořit, nabídneme vám využítí dostatečné kapacity pro parkování v placeném systému.
Využijete–li vzdálené plochy P+P, budete parkovat dokonce bezplatně a bezpečně. Míst pro oblast Starého města bude dostatek. Další možností, kterou nabídneme, je z pohledu stavebního zákona uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na parkovací místo na Střelnici, později na Parkánech apod.
(Další díl zveřejníme na stránce TD ve čtvrtek 21.června)