II. fáze

B) MOTIVACE

3. Parkovací dům Střelnice, P+W = park + walk, zaparkuj a jdi:
Nové nabídky, dané existencí parkovacích domů, s sebou nesou i novou finanční zátěž. Pro parkovací dům pod Střelnicí město zcela jistě prokáže služby řidičům tím, že v parkovacích tarifech pro první čtyři roky nezohlední amortizaci objektů ani výše úroků z půjček. Pro výši dalších cen parkovného však musí být oba objekty samofinancovatelné, a to i za cenu dalších doprovodných opatření, která zajistí, že nebudou objekty prázdné.
Parkovací dům dopravně obslouží zejména spádovou oblast Starého města s různými kategoriemi zákazníků.
Pro rozjezd bude použita startovací sazba 10 Kč/hod., v noci 5 Kč/hod. Platná bude pro celý jeden rok. Pro předplatné parkovací karty bude platit 25% sleva z běžných tarifů. Míra zvýhodnění bude variabilní v čase a navržená bonifikace je vnímána jako startující. Konkrétní hodnoty a časové pásmo budou stanoveny na podzim letošního roku. V prvním roce bude režim v domě s dozorem, od druhého s dálkovým dohledem.
Odhadované roční tržby v parkovacím domě: návštěvnický segment 900 000 Kč, předplatné 270 000 Kč. Celkem tedy 1,17 milionu.
Odhadované náklady: provozní 1,4 mil. Kč, odpisové 1,17 mil. Kč. Celkem 2,57 milionu korun.
4. Realizace vyznačení preferenčního pruhu MHD v Soběslavské ulici:
Návrh dopravního řešení Budějovické ulice, zpracovaný ing. Otepkou, doporučuje prověřit možnosti zřízení krátkého preferenčního pruhu MHD od zastávky Černé mosty do Soběslavské ulice. To by mělo zrychlit jízdu městských i linkových autobusů ve směru do centra města.
Bude prověřena možnost jeho zřízení včetně případného prodloužení až po začátek směrového oblouku komunikace.
(Další díl zase zítra (středa 20. června v TD). Čtenáři, napište, jak vnímáte nový systém v parkování. reporter.taborsky@denik.cz)