II. fáze

A) RESTRIKCE

Pro výkon II. fáze sehraje klíčovou roli parkovací dům pod Střelnicí (cca od 01/2008). Jako protihodnotu k řadě restrikcí nabídne město levné či bezplatné parkovací plochy (v systému P+R = zaparkuj a chceš–li, užij MHD) a plochy exkluzivní (P+P = zaparkuj a pohodlně dojdi k cíli). Ploch v ulicích bude čím dál méně. Výkon pravidel II. fáze se děje ve znamení programu „MHD je moderní, MHD je potřebná.
1. Městské ulice také lidem – ubytek míst na Starém městě
Postupně bude omezována nabídka parkovacích kapacit jak pro segment návštěvnického parkování, tak i pro segment rezidentně abonentního parkování přímo v ulicích města. Uvolněné plochy se použijí pro nabídku rozšířených chodníkových ploch a mobiliáře.

Navržená redukce návštěvnického parkování bude upřesněna po zprovoznění domu Střelnice:

 

 

Navržená redukce rezidentně abonentního parkování po dokončení Střelnice: