B) MOTIVACE

Odhadované výnosy a náklady z restriktivních opatření v roce 2008:
Z kalkulace technických služeb se odhadují výnosy z tržeb parkovacího systému po zvýšení cen a prodloužení doby parkování provedených v roce 2007 o cca 1,1 milionu vyšší. Náklady na provoz vlivem inflace vzrostou o cca 200 000 Kč. Odpis nového parkovacího domu Střelnice bez technologie bude činit cca milion. Náklady na zajištění akce Den bez aut se odhadují na 40 000 Kč.
Odhadované výnosy a náklady z motivačních opatření v roce 2008: (viz tabulka)
Závěr:

Je zcela evidentní, že pobídky motivací výrazným způsobem převyšují restriktivní požadavky města. Veškeré nadrámcové výnosy z parkovacího systému se občanům vrací zpět a opět do dopravní obslužnosti. Parkovací politika se snaží tedy zlepšovat poskytnutou kvalitu služeb MHD, četnost spojů a informovanost cestujících při zachování bezplatného jízdného pro seniory. Motivační opatření provedená převážně v MHD by znamenala dopad na rozpočet měst ve výši cca dvou milionů. Tábor může využít zvýšené výnosy z parkování (současný odvod plateb na financování veřejného osvětlení však zůstane zachován).
Sezimovo Ústí a Planá n/L tuto možnost financování nemají a vše musí krýt z rozpočtů. Další motivační kroky řeší samostatná koncepce rozvoje MHD. Motivační opatření provedná MěP budou znamenat zvýšení bezpečnosti.
Celkově by měl být zachován mírný propad dopadů financí na městské rozpočty. Posílení MěP by však bylo prováděno jako běžná a vynucená operativa.