B) MOTIVACE

4. Posílení dopravní obslužnosti
Návštěvy centrální části města nechceme omezovat. Proto považujeme za vhodné nabídnout komfortní obsluhu v rámci celé aglomerace a umožnit dopravní obsluhu na hlavní trase v intervalech cca 15 minut s prodloužením až do 24 hodin. Obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části, a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o tři páry nových spojů na hlavní trase a o pár na linkách č. 20 a 30.
Odhadované výnosy a náklady z motivačních opatření v roce 2007:
a) Vyšší četnost – podle dopravce Comett plus budou odhadované náklady na zajíždění linek č. 10 a 15 k nádraží od 10. června 230 000 korun, další náklady MHD od 9.12. do konce roku 55 000 korun.
b) Jezděte s námi – vytvoření výlepových ploch v autobusech vyjde na 60 000 Kč.
(Další díl zveřejníme zítra. Čtenáři, pište nám, zda se domníváte, že nová parkovací politika přinese městu zklidněnou dopravu a lidé začnou více využívat MHD).