B) MOTIVACE

1. Systémové změny v MHD
Od změny jízdních řádů 10. června je navrženo zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11, 13 a 16.
2. Městská policie, odbor dopravy, technické služby, provozovatel MHD – oblast osvěty – program Vlídné město, Jezděte s námi
Městská policie je pro výkon parkovacího systému nezbytná. Nejen pro zabezpečení restriktivních opatření, ale i těch motivačních. Právě městská policie, společně s odborem dopravy a technickými službami, sehrají důležitou roli pomocníků, rádců, policie pak i ochránce občanů a návštěvníků.
Činnosti městské policie v oblasti parkování jsou navrženy: a) předávání informací o možnosti parkování, b) předávání informací o možnosti využívat MHD, c) předávání informací o zabezpečení parkovišť a při přepravě v MHD.
Činnost působení MHD: zvýšení bezpečnosti související s provozem MHD: a) příležitostná přítomnost strážníků přímo v autobusech, b) příležitostná přítomnost strážníků na zastávkách.
3. Jezděte s námi
Pro zkvalitnění informovanosti cestujících v autobusech MHD zajistí dopravce vytvoření vyčleněných ploch pro umisťování informačních a propagačních materiálů (od 9. prosince, se změnou jízdních řádů MHD).
4. Posílení dopravní obslužnosti hlavní trasy tak, aby večerní spoje mezi Táborem – SÚ od 20 do 24 hodin poskytovaly cca čtvrthodinové intervaly obsluhy. V prac. dny bude přidán noční spoj do Plané, jezdící dosud jen o víkendech. Posílení obslužnosti linek 20 a 30 tak, aby existoval večerní a noční spoj, který zajistí odvoz občanů z centra.
Pokud se navrhují zvýšené sazby za parkování a protažení parkovacích režimů, považujeme za důležité poskytnout lidem alternativu.
(Další díl zveřejníme v úterý 12.června. Čtenáři, napište, zda se domníváte, že změny parkovací politiky zklidní dopravu v Táboře).
reporter.taborsky@denik.cz